ศัลยกรรมปรับแต่งสัตว์ด้วยเทคโนโลยีสแกนอวัยวะ
โดยเครื่องสแกน 3 มิติรุ่น Artec Space Spider

Home / Article / ศัลยกรรมปรับแต่งสัตว์ด้วยเทคโนโลยีสแกนอวัยวะ โดยเครื่องสแกน 3 มิติรุ่น Artec Space Spider

ศัลยกรรมปรับแต่งสัตว์ด้วยเทคโนโลยีสแกนอวัยวะโดยเครื่องสแกน 3 มิติรุ่น Artec Space Spider
(ภาพแสดงการสอนใช้งานเครื่องสแกน 3 มิติ Artec Space Spider ให้แก่คณาจารย์คณะสัตว์แพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

บริษัท 3D Scanners (Thailand) Co. Ltd. ได้ส่งมอบเครื่องสแกน 3 มิติ Artec Space Spider ให้แก่ คณะสัตว์แพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนำไปใช้สแกนอวัยวะสัตว์เพื่อการศึกษาและทางการแพทย์

ในทางการแพทย์การทำศัลยกรรมปรับแต่งใบหน้าหรือโครงกระดูกกำลังเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ทั้งในคนและในสัตว์ เพราะการทำศัลยกรรมปรับแต่งเป็นวิธีที่สามารถช่วยรักษาบาดแผลหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีสร้างอวัยวะเทียมขึ้นมาทดแทน

ศัลยกรรมปรับแต่งสัตว์ด้วยเทคโนโลยีสแกนอวัยวะโดยเครื่องสแกน 3 มิติรุ่น Artec Space Spider
ศัลยกรรมปรับแต่งสัตว์ด้วยเทคโนโลยีสแกนอวัยวะโดยเครื่องสแกน 3 มิติรุ่น Artec Space Spider

(ภาพแสดงบรรยากาศวันส่งมอบเครื่องสแกน 3 มิติ Artec Space Spider)

และสิ่งที่กำลังท้าทายการทำศัลยกรรมปรับแต่งกระดูกอยู่ในปัจจุบัน คือการสร้างอวัยวะเทียมให้ออกมามีขนาดพอดีและเข้ากันได้กับผู้รักษา ซึ่งเป็นหนึ่งในความยากของการทำศัลยกรรมปรับแต่งเลย แต่ถึงแม้ว่าการทำอวัยวะเทียมให้ออกมามีขนาดพอดีจะยากเพียงใด แต่เมื่อประยุกต์การรักษาร่วมกับเทคโนโลยีการสแกน 3 มิติ ก็สามารถช่วยลดความซับซ้อนของการทำงานได้ลงเยอะ รวมถึงยังสามารถลดระยะเวลาและเพิ่มความแม่นยำให้กับการรักษาขึ้นอีกด้วย

ประโยชน์ของ Artec Space Spider ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทางการแพทย์

Artec Space Spider คือ เครื่องสแกน 3 มิติแบบพกพาที่มีความละเอียดสูง มีน้ำหนักเบา ไม่จำเป็นต้องสัมผัสวัตถุ สามารถสแกนได้อย่างรวดเร็ว และเก็บบริเวณขอบหรือร่องลึกได้เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ อาทิ การทำศัลยกรรมปรับแต่ง ได้เป็นอย่างดี ดังตัวอย่างต่อไปนี้

1. สแกนกระดูกหรืออวัยวะสัตว์เพื่อการศึกษาและเก็บเป็นข้อมูล 3 มิติ

ศัลยกรรมปรับแต่งสัตว์ด้วยเทคโนโลยีสแกนอวัยวะโดยเครื่องสแกน 3 มิติรุ่น Artec Space Spider
(ภาพแสดงข้อมูลสแกนที่ได้จากเครื่องสแกน 3 มิติ Artec Space Spider)

สามารถเก็บข้อมูล 3 มิติของกระดูกหรือชิ้นส่วนอวัยวะไว้เป็นข้อมูลดิจิตอล เพื่อใช้ในศึกษาและลดระยะเวลาการรักษาในครั้งถัด ๆ ไป ทำให้สัตวแพทย์สามารถทำการรักษาได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งยังสามารถนำมาสแกนทำเป็น 3D E-library ที่จะรวบรวมโมเดล 3 มิติของอวัยวะหายากของสัตว์บางประเภท เพื่อนำมาใช้ต่อสำหรับการเรียนการสอนของนักศึกษา

2. นำไปช่วยสร้างอวัยวะเทียมเพื่อใช้ในการศัลยกรรมปรับแต่ง

ศัลยกรรมปรับแต่งสัตว์ด้วยเทคโนโลยีสแกนอวัยวะโดยเครื่องสแกน 3 มิติรุ่น Artec Space Spider
ศัลยกรรมปรับแต่งสัตว์ด้วยเทคโนโลยีสแกนอวัยวะโดยเครื่องสแกน 3 มิติรุ่น Artec Space Spider

(ภาพแสดงข้อมูลสแกนที่ได้จากเครื่องสแกน 3 มิติ Artec Space Spider)

ข้อมูลสแกน 3 มิติที่ได้สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างอวัยวะเทียมหรือกระดูกเทียม รวมถึงยังสามารถใช้ในการวางแผนการรักษาเพื่อหาวิธีการออกแบบอวัยวะเทียมให้ออกมาพอดีมีประสิทธิภาพมากที่สุดและส่งผลกระทบต่อผู้รักษาน้อยที่สุด

3. ใช้ช่วยวางแผนในการดัดกระดูกสันหลังสัตว์ในบริเวณที่เกิดการคด งอ (Scoliosis)

ศัลยกรรมปรับแต่งสัตว์ด้วยเทคโนโลยีสแกนอวัยวะโดยเครื่องสแกน 3 มิติรุ่น Artec Space Spider
(ภาพแสดงการวางแผนการรักษาโดยเปรียบเทียบจากข้อมูลสแกน 3 มิติ บนโปรแกรม PowerShape)

ข้อมูลดิจิทัลชองไฟล์สแกน สามารถทำมาใช้เพื่อวางแผนการรักษาอาการกระดูกสันหลังคด (Scoliosis) ของสัตว์ได้เพื่อให้การรักษาออกมามีประสิทธิภาพ

4. ใช้ไฟล์สแกน 3 มิติเป็นโมเดลในการสร้างเฝือกสัตว์

(ภาพแสดงการใช้โมเดล 3 มิติที่ได้จากการสแกนมาเป็นโมเดลในการสร้างเฝือกบนโปรแกรม PowerShape)

ข้อมูล 3 มิติที่ได้จากการสแกน สามารถนำมาใช้เพื่อวางแผนการสร้างเฝือกสำหรับสัตว์ได้ให้ออกมามีขนาดพอดี ช่วยลดระยะเวลาในการรักษาและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาอีกด้วย

ซึ่งข้อดีทั้งหมดที่กล่าวมาไม่ใช่เพียงแต่สามารถทำได้ในสัตว์เท่านั้น แต่ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับมนุษย์ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าร่วมกับการแพทย์ได้อย่างลงตัว ทำให้ช่วยลดระยะเวลาและความซับซ้อนในการรักษาลงได้เป็นอย่างดี

สำหรับผู้ที่สนใจเครื่องสแกน Artec Space Spider

บจก.สแกนเนอร์สสามมิติ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องสแกนสามมิติในประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 20 ปี บริษัทฯ มีวิศวกรและทีมงานผู้เชี่ยวชาญสามารถให้คำปรึกษาในการเลือกซื้อเครื่องสแกน ที่เหมาะสมต่อการใช้งานของลูกค้าแต่ละท่าน อีกทั้งยังให้คำแนะนำและจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ออกแบบที่รองรับกับงานสแกน ทั้ง CAD/CAM/CAE รวมถึงให้บริการรับจ้างสแกนในและนอกสถานที่ และรับออกแบบไฟล์สามมิติ และกัดงาน CNC แบบครบวงจร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Sorasakon
Sorasakon

3DS Content Writer.

Share

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
WhatsApp

บทความที่น่าสนใจ