Artec Eva Lite

Artec Eva Lite

เครื่องสแกน Eva Lite เหมาะสำหรับผู้ที่มีงบประมาณจำกัดและไม่ต้องการสแกนนงานที่เน้นสี
แต่เน้นการเก็บรูปทรงและของชิ้นงาน เช่นการสแกนคน เป็นต้น ความแม่นยำและความเร็วในการสแกน
เทียบเท่ากับ เครื่องสแกน Eva รุ่นปกติ ท่านสามารรถอัพเกรดเครื่องสแกน Eva Lite ให้เป็น Eva
ได้ทุกเมื่อหากคุณต้องการ

Artec EVA & EVA Lite

SPECIFICATIONS