หลักการการทำงาน ของเครื่องสแกน Artec Eva

 • มีลักษณะคล้ายกับกล้องวิดีโอที่จับภาพในรูปแบบ 3D

 • จับภาพได้ถึง 16 เฟรมต่อวินาที

 • ภาพเหล่านี้จะถูกนำมารวมกันโดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้งาน สแกนสะดวกและง่าย

Artec Eva 3D scanner

คุณลักษณะโดยทั่วไป

 • กล้อง 3 ตัว (3 มิติ)
 • แหล่งกำเนิดแสง คือ หลอดไฟแฟลช (light bulb)
  ไม่เป็นอันตราย
 • สายเชื่อมต่อสัญญาณ: ยูเอสบี2.0
 • น้ำหนักตัวเครื่องสแกนเพียง 850 กรัมเท่านั้น
 • อัตราการกินไฟ: 12โวลต์, 48วัตต์
 • มีความสามารถในการจับพื้นผิวและสี
  (Texture and Color)
 • ความคมชัดแบบสามมิติ (3D Resolution)
  ไม่น้อยกว่า 0.5 มม.
 • ความละเอียดแบบสามมิติ (3D Accuracy)
  ไม่น้อยกว่า 0.1 มม
 • ระยะการทำงานระหว่างชิ้นงานกับตัวเครื่อง :
  0.4 เมตร – 1 เมตร
 • ความเร็วชัตเตอร์: 0.0002 วินาที
 • สามารถสแกนงานได้แบบ Real Time
 • สามารถถือและพกพาได้ง่าย
 • ไม่จำเป็นต้องใช้ Marker , No calibration
 • สามารถสแกนวัตถุที่เคลื่อนไหวได้
 • สามารถ Export ไฟล์ได้หลากหลาย เช่น STL, OBJ,
  PLY, WRL, AOP, ASCII, PTX, E57 สามารถ Import
  ไปยังซอฟต์แวร์CAD, CAM อื่นๆได้ทันที

VDO

Artec 3D scanning applications

3D scanning Barack Obama

3D scanning a transmission

How to 3D body scan with Artec Eva

Scanning a BMW with photogrammetry

Artec Eva Reverse engineering

EVA 3D MODELS

Artec EVA

Professional handheld 3D Scanner

Artec EVA & EVA Lite

SPECIFICATIONS

Artec EVA & Artec 3D Space Spider

SPECIFICATIONS

BROCHURE

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

TEL: 02-899-5770

Line Official: @3dscanners_th