เครื่องสแกน 3 มิติ Artec Leo
นำมาประยุกต์ใช้ในการเกษตรได้อย่างไร ?

Home / Article / เครื่องสแกน 3 มิติ Artec Leo นำมาประยุกต์ใช้ในการเกษตรได้อย่างไร ?

Artec Leo นำมาประยุกต์ใช้ในการเกษตร

นวัตกรรมการสแกน 3 มิติกับการเกษตรเกี่ยวข้องกันอย่างไร ?
อุตสาหกรรมการเกษตรในปัจจุบัน จำเป็นต้องปรับตัวและประยุกต์ให้เข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยการนำผลิตผลทางการเกษตรเข้าสู่กระบวนการในระบบอุตสาหกรรมเพื่อการผลิต แปรรูป บรรจุ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีมากมายที่สามารถช่วยปรับปรุงขั้นตอนการผลิต รวมถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวได้ โดยเทคโนโลยีที่จะมาพูดถึงคือ เทคโนโลยี 3 มิติและการสแกน 3 มิติ อาทิเช่น เครื่องสแกน 3 มิติ Artec Leo ที่ถูกเลือกใช้เป็นอย่างกว้างขว้างในอุตสาหกรรมการเก็บเกี่ยวของประเทศฝรั่งเศส

ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรด้วยเครื่องสแกน 3 มิติ Artec Leo
ตัวอย่างการประยุกต์เทคโนโลยี 3 มิติและเครื่องสแกน 3 มิติ ที่จะกล่าวในบทความนี้คือ เครื่องสแกนสามมิติรุ่น Artec Leo นำมาประยุกต์ใช้ในการเกษตร ที่เห็นได้ชัดคือ Agri Techni Concept หนึ่งในบริษัทสัญชาติฝรั่งเศสที่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรทางการผลิตเพื่อการเกษตร ได้พยายามพัฒนาเกี่ยวกับโซลูชันการเก็บเกี่ยวแครอทและมันฝรั่งมาเป็นระยะเวลานานหลายปี จนกระทั่งได้พบกับเทคโนโลยี 3 มิติ และ Artec Leo ภายในระยะเวลาอันสั้น จึงได้พบกับความสุดยอดของ Artec Leo เครื่องสแกน 3 มิติแบบพกพา ที่สามารถใช้เพื่อช่วยซ่อมแซมเครื่องจักร, ดัดแปลงเพื่อปรับปรุงคุณภาพในการเก็บเกี่ยวผลผลิต และสร้างชิ้นส่วนอะไหล่ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเตรียมการใด ๆ ไว้ล่วงหน้า

ทำไมต้องเป็นเครื่องสแกน 3 มิติ Artec Leo ?
1. สร้างชิ้นส่วนเครื่องจักรทางการเกษตรได้ตามใจนึก
ข้อดีอย่างหนึ่งของเทคโนโลยีการสแกน 3 มิติคือความสามารถในการสร้างไฟล์ 3 มิติจากวัตถุที่มีอยู่ จากข้อดีดังกล่าวทำให้สามารถสร้างชิ้นส่วนที่ไม่มีจำหน่ายหรือชิ้นส่วนที่ไม่สามารถหาได้ตามท้องตลาดได้ ทำให้ผู้ใช้ Artec Leo สามารถซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดเพื่อทดแทนการซื้อเครื่องจักรทางการเกษตรใหม่ได้
2. Artec Leo สามารถใช้เพื่อตรวจเช็คความสมบูรณ์ของการต่อเติมการออกแบบเครื่องจักรทางการเกษตร
โครงการที่ดำเนินการโดยบริษัทในฝรั่งเศสจำนวนมาก เครื่องจักรในการเกษตรส่วนใหญ่มักไม่มี blueprint แต่หลังจากใช้งานเครื่องสแกน 3 มิติของ Artec Leo ทำให้บริษัทต่าง ๆ สามารถวัดขนาด , ระยะ, เส้นผ่านศูนย์กลาง รวมถึงข้อมูลด้านขนาดสำคัญอื่น ๆ ของแต่ละชิ้นส่วนได้อย่างแม่นยำ แม้ว่าจะเป็นบริเวณที่มีความซับซ้อนของเครื่องจักร เช่น เมื่อต้องการออกแบบ rubber star เพื่อสร้างโมดูลทำความสะอาด โดยระบบนี้ถูกสร้างมาเพื่อใช้สำหรับการขจัดทรายและคัดแยกผักที่ทำความสะอาดแล้วให้ผ่านไปได้ เพราะในการเก็บเกี่ยวแครอทอาจปะปนไปด้วยดินและทราย แต่ปัญหาหลักในการทำงานคือจำเป็นต้องมีการตรวจสอบความพอดีหรือขนาดก่อนการทำงานให้แม่นยำเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่อาจเสียไปจากการออกแบบผิด แต่นั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่ เพราะเทคโนโลยีการสแกน 3 มิติ ของ Artec Leo มีความสามารถในการช่วยปรับปรุงและตรวจสอบเครื่องจักรได้อย่างดีเยี่ยมเพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละชิ้นส่วนที่ออกแบบมาจะพอดีและรองรับกับตัวเครื่อง

(Artec Leo)

3. Artec Leo มีขนาดพอดีและพกพาได้ง่ายสามารถนำมาดำเนินการกับเกษตรกรได้โดยตรงโดยไม่มีข้อจำกัดด้านลอจิสติกส์
ด้วยเครื่องสแกน 3 มิติ Artec Leo ทำให้ Agri Techni Concept ลดปัญหาทางด้านการขนย้ายเพราะเครื่องจักรทางการเกษตรมักมีขนาดใหญ่และหนัก อาทิเช่น การติดตั้งเครื่องหว่านปุ๋ย ซึ่งจะติดตั้งบนระบบยกเพื่อลดจำนวนรอบที่รถแทรกเตอร์ต้องทำงาน แต่ปัญหาหลักคือการวัดแบบเดิม ๆ หรือการพยายามทำการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรทางการเกษตรที่มีขนาดใหญ่ นั้นทำได้ยากและต้องใช้แรงงานและเวลาอย่างมหาศาล แต่เมื่อพบกับเครื่องสแกน 3 มิติ Artec Leo ปัญหาทุกอย่างก็ได้หมดไป โดยเครื่องสแกน 3 มิติถูกนำใช้ในขั้นตอนการสแกนหาความพอดีของเครื่องหว่านเพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อสร้างมาจะรับกับรูปร่างของเครื่องจักร และด้วยขนาดที่กะทัดรัดไม่เทอะทะของเครื่องสแกนทำให้ขนไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวก สแกนได้ทุกที่แม้จะเป็นกลางแจ้งหรือในร่มก็ยังสามารถทำการสแกนได้ช่วยลดข้อจำกัดด้านลอจิสติกส์ได้เป็นอย่างดี
4. การสแกนชิ้นส่วนต่าง ๆ ในทางเกษตร สามารถทำได้อย่างรวดเร็วภายใน 2 - 3 นาทีด้วย Artec Leo
โดยส่วนใหญ่การสแกนด้วย Artec Leo จะไม่เกินภายใน 10 นาที ซึ่งระยะเวลาในการสแกนจะขึ้นอยู่กับขนาดของวัตถุที่ต้องการสแกน เมื่อใช้เครื่องสแกน Artec Leo เสร็จเรียบร้อยข้อมูลจะถูกถ่ายโอนไปยังซอฟต์แวร์ Artec Studio ซึ่งทำการรองรับอยู่แล้วเรียบร้อย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ เมื่อโอนถ่ายข้อมูลเรียบร้อย ไฟล์สแกนก็จะถูกส่งไปยังซอฟต์แวร์ CAD เพื่อสร้างข้อมูลชิ้นส่วนของภาพสแกน 3 มิติต่อไป ซึ่งสะดวกและรวดเร็วเป็นอย่างมากและสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการประมวลผลในซอฟต์แวร์ CAD ต่อได้อย่างง่ายดาย
5. Artec Leo มีเวิรค์โฟลว์ที่ใช้งานง่ายและสะดวกสำหรับเกษตรกร
ฟังก์ชันการใช้งาน ของ Artec Leo ถูกออกแบบมาให้เป็นมิตรกับผู้ใช้งานในหลาย ๆ ด้าน ทำให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย และคุ้มค่าต่อการลงทุนในระยะยาวเป็นอย่างมาก

จากข้อดีทั้งหมดที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า Artec Leo รองรับการใช้งานในอุตสาหกรรมการเกษตรได้เป็นอย่างดี และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับงานในหลาย ๆ ด้านของการเกษตร มีความคุ้มค่าและราคาที่จับต้องได้ไม่เกินเอื้อม

สำหรับผู้ที่สนใจเครื่องสแกน Artec Leo

บจก.สแกนเนอร์สสามมิติ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องสแกนสามมิติในประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 20 ปี บริษัทฯ มีวิศวกรและทีมงานผู้เชี่ยวชาญสามารถให้คำปรึกษาในการเลือกซื้อเครื่องสแกน ที่เหมาะสมต่อการใช้งานของลูกค้าแต่ละท่าน อีกทั้งยังให้คำแนะนำและจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ออกแบบที่รองรับกับงานสแกน ทั้ง CAD/CAM/CAE รวมถึงให้บริการรับจ้างสแกนในและนอกสถานที่ และรับออกแบบไฟล์สามมิติ และกัดงาน CNC แบบครบวงจร

Photo courtesy of distelAPPArath from pixabay
Information
Via – 3dnatives from Clemens M.
URL – https://www.3dnatives.com/en/how-does-3d-scanning-improve-the-harvesting-of-sand-carrots-in-france240520224/#!

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Sorasakon
Sorasakon

3DS Content Writer.

Share

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
WhatsApp

บทความที่น่าสนใจ