Artec Micro

Artec Micro

เครื่องสแกนสามมิติ Artec Micro เหมาะสำหรับสแกนวัตถุที่มีขนาดเล็กเป็นพิเศษ เช่น งานสแกนจิวเวอรี่ งานทันตกรรม งานตรวจสอบคุณภาพ Artec Micro ใช้งานง่ายและให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ

คุณสมบัติของเครื่อง Artec Micro

  • นวัตกรรมเครื่องสแกนสามมิติตั้งโต๊ะใหม่ล่าสุด
  • มีกล้องคู่และแสง Blue LED
  • มีระบบ Dual Axis-Rotation System

เครื่องสแกนสามมิติ Artec Micro เหมาะกับงานประเภทใด?

งานตรวจสอบคุณภาพ

งานตรวจสอบคุณภาพเป็นสิ่งที่สำคัญในอุตสาหกรรม
หลายประเภท เครื่องสแกนสามมิติ Artec Micro ช่วยผลิตชิ้นงานให้มีคุณภาพสูงและให้งานสแกนสามมิติที่มีความละเอียดถึง10ไมครอน ค่าการวัดสามมิติของเครื่อง
ให้ค่าที่แม่นยำ 

งานทันตกรรม

เครื่องสแกนสามมิติ Micro สามารถใช้กับงานทันตกรรม เนื่องจากสามารถสร้าง CAD/CAM ที่แม่นยำเพื่อใช้ในแล็บและงานปรินท์สามมิติ จึงเหมาะสำหรับงานสแกนฟัน สแกนช่องปาก โดยสามารถ Export ไฟล์ จาก Artec Studio ไปยัง ExoCAD และซอฟต์แวร์ฟันตัวอื่นๆ 

เครื่องสแกนสามมิติ Artec Micro จึงเหมาะสำหรับ
การทำที่ครอบฟัน การทำสะพานฟัน การอุดฟัน            การทำฟันปลอม การใส่รากฟันเทียม และอื่นๆ

งานจิวเวอรี่

เครื่องสแกนสามมิติ Artec Micro สามารถเปลี่ยนเครื่องประดับจิวเวอรี่ที่ละเอียดประณีตให้เป็น ข้อมูล CAD/CAM เพื่อการออกแบบ ดัดแปลง ปรินท์สามมิติ และงานหล่อ
ทำให้ประหยัดเวลาการออกแบบและผลิตชิ้นงานจิวเวอรี่ที่มีรายละเอียดสูง เช่น แหวน เข็มกลัด สร้อย และเครื่องประดับอื่นๆ

งานสแกนเหรียญตราหรือเหรียญสัญลักษณ์

เครื่องสแกนสามมิติ Artec Micro ช่วยให้คุณสามารถสร้างโมเดลสามมิติขนาดเล็กที่มีรายละเอียดสูง เช่นงานสแกนเหรียญ สแกนเข็มกลัด หรือสแกนตราสัญลักษณ์ เป็นต้น