Artec Ray II

Lightning-fast long-range laser 3D scanner

Atrec Ray II

เครื่องสแกนสามมิติ Atrec Ray II เครื่องสแกนสามมิติแบบไร้สาย ที่มาพร้อมกับความแม่นยำสูงมากกว่าที่เคย สามารถจับภาพได้ที่ระยไกลสุดถึง 130 เมตร สแกนเก็บภาพ, ฉาก, หรือพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว เหมาะกับงานก่อสร้าง งานตรวจวัด งานออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือแม่แต่พาหนะขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน ก็สามารถสแกนได้เช่นเดียวกัน

Atrec Ray II

เครื่องสแกนสามมิติ Atrec Ray II เครื่องสแกนสามมิติแบบไร้สาย ที่มาพร้อมกับความแม่นยำสูงมากกว่าที่เคย สามารถจับภาพได้ที่ระยไกลสุดถึง 130 เมตร สแกนเก็บภาพ, ฉาก, หรือพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว เหมาะกับงานก่อสร้าง งานตรวจวัด งานออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือแม่แต่พาหนะขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน ก็สามารถสแกนได้เช่นเดียวกัน

คุณสมบัติของ Artec Ray II

สามารถควบคุมการใช้งานได้ผ่านหน้าจอ ไม่จำเป็นต้องต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์
จับข้อมูล 3 มิติขนาดใหญ่ ได้อย่างครบถ้วน มีความแม่นยําสูง และประหยัดเวลาโพสต์โพรเซสซิ่ง
สามารถทำงานร่วมกับ Artec Leo ได้อย่างรวดเร็ว

Applications

งานก่อสร้าง งานตรวจวัด
งานสแกนพาหนะขนาดใหญ่
งานสแกนอาคาร
งานนิติวิทยาศาตร์
งานวิศวกรรมย้อนกลับ

ความแม่นยำระดับ Metrology

ตรวจสอบและปรับแต่ง
หากเครื่องสแกนของคุณ ไม่ได้ Calibrate โดยสมบูรณ์ เครื่องสแกนจะทำงาน Calibrate เอง โดยการคำนวณจากสภาพแวดล้อม หรือแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบว่าควร Calibrate
รับรองความแม่นยำ
มั่นใจได้ว่าเครื่องสแกนของคุณได้ผ่านการตรวจสอบที่ได้มาตรฐาน สามารถสแกนงานได้ตรงตามขนาด
การรับประกันด้านความปลอดภัย
เครื่องสแกนของคุณได้รับการทดสอบอย่างเข้มงวด และรับประกันว่าเป็นไปตามรายการที่กำหนดในมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป 11 ประการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

TEL: 02-899-5770

Line Official: @3dscanners_th