Artec Studio 14

Artec Studio 14

ซอฟต์แวร์โพสต์โพรเซสซิ่ง 3 มิติที่ชาญฉลาด ใช้ง่าย ทันสมัย

  • มีโหมดการทำงานอัตโนมัติทำให้ผู้ใช้สามารถรันโปรแกรมโพสโพรเซสซิ่ง
    ได้อย่างง่ายดาย ผลงานสแกนออกมาสมบูรณ์ ไม่มีที่ติ
  • มีโหมดการทำงานแบบปกติ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมเครื่องมือต่างๆ
    ได้ด้วยตัวเอง
  • อาร์เทคสตูดิโอสามารถสร้าง โมเดลสามมิติ ที่เหมาะสมแก่การเอกซ์พอร์ต
    ไปยังงาน CADและงาน 3D printing

เรดาร์ 3 มิติ

โหมด Autopilot

ประมวลผลข้อมูล 3D
ที่ปลายนิ้ว

3 ขั้นตอนการทำงาน

สแกนชิ้นงาน

รวมข้อมูลการสแกน

นำไฟล์ไปใช้จริง

Artec Studio 14

VDO

ขั้นตอนการสแกน

ขั้นตอนการรวมไฟล์

Choosing the right 3D software.
Artec Studio version 14 , 13 , 12

BROCHURE