Mesh2Surface for
Rhinoceros

ทำงานวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering) บน Rhinoceros อย่างทรงประสิทธิภาพ

Mesh2Surface เป็น Plug-in สำหรับ Rhinoceros ที่มาพร้อมกับชุดเครื่องมือสุดทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สำหรับใช้ในการสร้างพื้นผิว Surfaces และ Curves เพื่อใช้สร้างแบบจำลอง CAD จากข้อมูลสแกนที่ได้รับมาจากเครื่องสแกน

Mesh2Surface สามารถทำงานได้กับ Rhinoceros 5, 6 และ 7

Mesh2Surface for Rhinoceros สามารถทำอะไรได้บ้าง ?

- ช่วยแยก Primitives ออกจากข้อมูลการสแกน

- จัดตำแหน่ง Mesh บนแกน XYZ ระบบพิกัดโลก (Global coordinate system)

- สามารถสร้าง 2D sections และสามารถสเก็ตบนข้อมูลสแกนได้เลยโดยตรง

- สามารถขีดเขียนหรือวาดได้โดยตรงลงบน Mesh ด้วยเครื่องมือการสเก็ต 3 มิติ

- ทำให้ทุกอย่างอยู่ในการควบคุมได้ตลอดเวลาด้วยการดู Colour deviation ที่จะแสดงให้เห็นแบบ Real-time

- สร้างแบบจำลองอิสระ ( Free from ) ให้ออกมาดูสวยงามและทันสมัย

- มาพร้อมกับเทคโนโลยี Snap-to-mesh ที่ช่วยจับจุดให้การสเก็ตง่ายขึ้น

ฟีจเจอร์ต่าง ๆ ที่สามารถทำได้บน Rhinoceros® สามารถช่วยประหยัดเวลาและเงินประมาณได้ด้วยเครื่องมือเหล่านี้ที่เป็น Add-in ของ Mesh2Surface

Extract Shapes

Symmetry Plane

Align object in space

ฟีจเจอร์สำหรับแยกระนาบ (Planes), แยกทรงกระบอก (Cylinders), แยกทรงกลม (Spheres), แยกพื้นผิวที่เกิดจากการหมุน (Revolved) หรือแยกพื้นที่ที่เกิดจากการอัดขึ้นรูป (Extruded) เพื่อทำให้ง่ายต่อการแก้ไขหรือใช้ต่อยอดในการทำ Reverse engineer

สร้างระนาบสมมาตร (Symmetry plane) ของวัตถุเพื่อใช้ในการจัดตำแหน่ง

ฟีจเจอร์ที่ทำให้ชิ้นงานพอดีกับการจัดวางของวัตถุบนระบบพิกัดโลก (World coordinate system)

Cross sections and 2D Sketching

3D Sketching

Toleranced 3D Sketch

ฟังก์ชันที่ใช้สร้างภาพตัดขวาง (Cross sections) จากตาข่ายอ้างอิง (Reference mesh) และสร้างภาพสเก็ต 2 มิติ เพื่อใช้สำหรับการขึ้นพื้นผิวอัดรูป (Extruded) หรือสร้างพื้นผิวที่เกิดจากการหมุน (Revolved)

ทำให้ผู้ใช้สามารถวาดภาพสเก็ตรูปร่างได้โดยตรงบน Mesh เพื่อใช้สำหรับสร้างรูปทรงอิสระ (Free form) ต่อไป

รักษาคุณภาพของชิ้นงานด้วยความสามารถในการควบคุมคุณภาพแบบ Real-time ในขณะสร้างแบบจำลอง

CurveNetwork Surface

Toleranced Patch

Quad Surface

สร้าง Surfaces และสามารถควบคุมได้แบบ Real-time

เครื่องมือที่ใช้สำหรับประเมินค่า Tolerance ของรูปร่างแบบ Freefrom

ฟีจเจอร์สำหรับจัดการกับรูปทรงที่เป็นออร์แกนนิกได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วเพื่อนำไปใช้งานต่อในงาน Reverse engineering

Deviation analyzer

Segmentation

เครื่องมือวิเคราะห์ค่าความเบี่ยงเบน (Deviation) ที่รวดเร็วและใช้งานง่าย โดนสามารถกำหนด Tolerance ที่ต้องการได้และภาพ Color Map ก็จะแสดงให้เห็นถึงบริเวณที่มีการเบี่ยงเบน

แยก Mesh อัตโนมัติตามความโค้งและรูปทรง ซึ่งสามารถปรับแต่งแก้ไขเองได้

ฟีจเจอร์ต่าง ๆ ที่สามารถทำได้บน Rhinoceros® สามารถช่วยประหยัดเวลาและเงินประมาณได้ด้วยเครื่องมือเหล่านี้ที่เป็น Add-in ของ Mesh2Surface

Extract Shapes

ฟีจเจอร์สำหรับแยกระนาบ (Planes), แยกทรงกระบอก (Cylinders), แยกทรงกลม (Spheres), แยกพื้นผิวที่เกิดจากการหมุน (Revolved) หรือแยกพื้นที่ที่เกิดจากการอัดขึ้นรูป (Extruded) เพื่อทำให้ง่ายต่อการแก้ไขหรือใช้ต่อยอดในการทำ Reverse engineer

Symmetry Plane

สร้างระนาบสมมาตร (Symmetry plane) ของวัตถุเพื่อใช้ในการจัดตำแหน่ง

Align object in space

ฟีจเจอร์ที่ทำให้ชิ้นงานพอดีกับการจัดวางของวัตถุบนระบบพิกัดโลก (World coordinate system)

Cross sections and 2D Sketching

ฟังก์ชันที่ใช้สร้างภาพตัดขวาง (Cross sections) จากตาข่ายอ้างอิง (Reference mesh) และสร้างภาพสเก็ต 2 มิติ เพื่อใช้สำหรับการขึ้นพื้นผิวอัดรูป (Extruded) หรือสร้างพื้นผิวที่เกิดจากการหมุน (Revolved)

3D Sketching

ทำให้ผู้ใช้สามารถวาดภาพสเก็ตรูปร่างได้โดยตรงบน Mesh เพื่อใช้สำหรับสร้างรูปทรงอิสระ (Free form) ต่อไป

Toleranced 3D Sketch

รักษาคุณภาพของชิ้นงานด้วยความสามารถในการควบคุมคุณภาพแบบ Real-time ในขณะสร้างแบบจำลอง

CurveNetwork Surface

สร้าง Surfaces และสามารถควบคุมได้แบบ Real-time

Toleranced Patch

เครื่องมือที่ใช้สำหรับประเมินค่า Tolerance ของรูปร่างแบบ Freefrom

Quad Surface

ฟีจเจอร์สำหรับจัดการกับรูปทรงที่เป็นออร์แกนนิกได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วเพื่อนำไปใช้งานต่อในงาน Reverse engineering

Deviation analyzer

เครื่องมือวิเคราะห์ค่าความเบี่ยงเบน (Deviation) ที่รวดเร็วและใช้งานง่าย โดนสามารถกำหนด Tolerance ที่ต้องการได้และภาพ Color Map ก็จะแสดงให้เห็นถึงบริเวณที่มีการเบี่ยงเบน

Segmentation

แยก Mesh อัตโนมัติตามความโค้งและรูปทรง ซึ่งสามารถปรับแต่งแก้ไขเองได้

ทำไมต้องใช้ Mesh2Surface for Rhinoceros ?

- ถูกพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสแกน 3 มิติและด้านการประมวลผลข้อมูล

- มาพร้อมกับอัลกอริธึมที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

- มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายทำให้สะดวกต่อการใช้งาน

- สามารถฝึกฝนการใช้ได้ไม่ยากเพราะมีแหล่งความรู้การใช้งานอย่างกว้างขวาง

- ทันสมัย

- ช่วยลดระยะเวลาในการทำงานด้านวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse engineering)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

TEL: 02-899-5770

Line Official: @3dscanners_th