Mesh2Surface
for SOLIDWORKS

ทำงานวิศวกรรมย้อนกลับ ( Reverse Engineering )
ที่ได้ประสิทธิภาพบน Solidworks

Mesh2Surface คือ Add-in ของ Solidworks เพื่อใช้ในงานวิศวกรรมย้อนกลับ ( Reverse Engineering ) ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแปลงไฟล์สแกน 3 มิติ Mesh ให้กลายเป็นโมเดล CAD ได้ โดย Mesh2Surface มีเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพที่สามารถสร้าง Surfaces และ Curves เพื่อใช้ในการสร้างโมเดลใหม่ใน CAD ที่มีความซับซ้อนและท้าทาย

การใช้ Add-in Mesh2Surface ช่วยประหยัดเวลาขึ้นกว่าเดิมครึ่งหนึ่งและเหนือกว่าทุก ๆ
ด้านเมื่อเทียบกับโซลูชั่นอื่น ๆ ในการทำงานด้านวิศวกรรมย้อนกลับ ( Reverse Engineering ) บน Solidworks

Mesh2Surface for Solidworks คืออะไร ?

ความสามารถของ Mesh2Surface :

- นำเข้าข้อมูลการสแกนขนาดใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพใน SOLIDWORKS ในภายในไม่กี่วินาที

- สามารถแยก Reference geometries ซึ่งรวมถึงระนาบสมมาตร ( Symmetry plane ) ด้วย

- ช่วยจัดการวางตำแหน่งอย่างเหมาะสมเพื่อให้เข้ากับข้อมูล CAD หรือข้อมูลสแกนที่มีอยู่

- สร้าง Reference cross sections อาทิ Parallel, Rotational หรือ Outline เพื่อใช้สำหรับการสเก็ต

- จับจุดที่ต้องการให้พอดีกับส่วนโค้งของเส้นหรือรูปร่างที่มีความซับซ้อนเพื่อง่ายต่อการอ้างอิงจุด

- สามารถประมาณขนาด Free form surfaces ด้วยขนาดที่พอดีที่สุด

- ทำงานวิศวกรรมย้อนกลับ ( Reverse engineering ) รูปร่าง Organic และ Free form ด้วยวิธีการที่แม่นยำที่สุด

- สามารถเปรียบเทียบโมเดล CAD กับข้อมูลอ้างอิงได้เลยทันทีด้วย 3D colour map

- กดเพียงปุ่มเดียวก็สามารถแปลงรูปร่าง Free form organic ได้แล้ว

สามารถทำทั้งหมดนี้ได้ในโปรแกรม CAD – Solidworks

ทำได้ทุกอย่างที่ผู้ใช้ต้องการบน Solidworks ด้วยเครื่องมือ Add-in ที่สุดแสนจะใช้งานง่าย Mesh2surface

การผสมผสานกันอย่างอย่างลงตัวของ Solidworks และ Mesh2Surface ช่วยให้ผู้ใช้ทำงานได้อย่างราบรื่นในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคย

Scan Data Import

Interactive selection

โหลดข้อมูลสแกนจากเครื่องสแกนใด ๆ ก็ได้ที่ใช้ไฟล์มาตรฐานอุตสาหกรรม อาทิเช่น STL, OBJ หรือ PLY และสำหรับ Build-in ฟังก์ชัน Polygon reduction ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง Mesh ที่มีจำนวน Triangles เหมาะสม โดยไม่มีจำนวนมากเกินไปจนส่งผลต่อให้ล่าช้าหรือกระตุกและไม่น้อยเกินไปจนลดทอนคุณภาพของ Mesh

เครื่องมือสำหรับแยกส่วนบริเวณที่ต้องการอย่างรวดเร็วและใช้งานง่าย โดยการเลือกใช้ Magic wand, Brush และ Free form ช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุพื้นที่ที่ชี้อยู่ว่าเป็น Represent features หรือ Free form surfaces

Reference geometries

Primitives extraction

Symmetry plane

ฟีเจอร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง Planes, Cylinders, Cones และ Spheres ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว สร้าง Extracted primitives บน Solidworks เป็น Reference geometries เช่น Surface body หรือ Solid body

ตรวจจับระนาบสมมาตร ( Symmetry plane ) อัตโนมัติด้วยการวิเคราะห์ Colour map และยังมาพร้อมกับระบบควบคุมที่สามารถปรับแต่งด้วยตนเองเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของผู้ใช้

Scan data align

Align scan data in space

Align to CAD

Align multiple scans

วางตำแหน่งวัตถุในบนแกน XYZ ของระบบพิกัดโลก ( World coordinate system ) โดยใช้ปุ่มคำสั่ง Extracted primitives และมี Coordinate system สามารถช่วยให้ผู้ใช้จัดตำแหน่งหรือเลือกตำแหน่งที่ต้องการได้ง่ายขึ้น

รวดเร็วและแม่นยำในด้านการจัดตำแหน่งของข้อมูลสแกนไปยังโมเดล CAD ที่มีอยู่แล้ว

รวมข้อมูลสแกนหลาย ๆ ชิ้นไว้ใน Part เดียวกันเพื่อให้สามารถแสดงข้อมูลทั้งหมดได้เลยทีเดียว

2D Sketch

Cross sections

Fit 2D Sketch entities

Complex 2D shapes recognition

ด้วยฟังก์ชัน Interactive sectioning ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแยกจุดอ้างอิงเพื่อใช้ในการร่างแบบสเก็ต 2 มิติได้ โดยจัดแนว Section plane ให้ตรงกับต้นฉบับที่แยกออกมา, รูปทรงมาตรฐาน Solidwork หรือ CAD ของ Surface-Solid ที่มีอยู่

แยกเส้น, ส่วนโค้ง หรือวงกลมออกจากระนาบด้วยความเหมาะสมกับแบบเดิม และยังสามารถเชื่อมต่อ ( Connect ) หรือลบมุม ( Fillet ) อย่างรวดเร็วด้วย ฟังก์ชัน Simple brushing

แยกสี่เหลี่ยม, ช่อง. มุมหรือรูปร่างหลายเหลี่ยมด้วยการใช้แปรงเพื่อแยกเพียงอันเดียว

3D sketching and best fit surfaces

3D Sketch on scan data

Fit Surface

สามารถวาดเส้นบนข้อมูลสแกนหรือชี้ไปที่ข้อมูลการสแกนได้โดยตรง รวมถึงสามารถปรับตำแหน่งได้อย่างแม่นยำด้วยเครื่องมือแบบ Interactive และใช้ True real-time deviation analyzer เพื่อให้ได้ความแม่นยำอย่างถึงที่สุด

เลือกพื้นที่ที่สนใจให้เป็น Reference mesh และให้ซอฟต์แวร์ประมาณการเลือกด้วย Free form surface พื้นผิวที่ได้จะขยายออกโดยคำนึงถึงความเหมาะในการตัดแต่งภายหลัง โดยที่ Real-time deviation colour map จะแสดงคุณภาพของพื้นผิวในทันทีและด้วยระบบอัตโนมัติจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างพื้นผิวได้ใกล้เคียงกับ Reference mesh ให้มากที่สุด

Reverse engineering organic surfaces

Free Form Modelling

Automatic surfacing

Quicksurface ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างพื้นผิว Free form ที่ไม่สามารถทำได้ด้วยวิธีทำผิวแบบมาตรฐานทั่วไป และด้วยเทคโนโลยี Snap-to-mesh ที่เป็นเทคโนโลยีจับจุด ช่วยให้แม้แต่ผู้ที่ไม่ใช่มืออาชีพก็สามารถสร้างรูปทรงที่สวยงามได้ในเวลาอันสั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากในโซลูชั่นอื่น

สร้างพื้นผิวที่สามารถเข้ากันได้ใน Solidworks ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว ซึ่งพื้นผิวอัตโนมัติของ Mesh2Surface เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่สามารถหาได้ในปัจจุบัน

Compare scan data against CAD models for accuracy

Deviation Analyser

ควบคุมความเที่ยงตรงและแม่นยำของการทำซ้ำด้วย Efficient distance colour map ที่สามารถใช้เพื่อเปรียบเทียบแบบจำลอง CAD กับ Reference mesh ได้ในทุกช่วงเวลาของกระบวนการ ทำงานร่วมกับ Solidworks Body ใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็น Surface หรือ Solid และยังสามารถเปรียบเทียบ Reference sacn data ด้วยความรวดเร็ว

ทำได้ทุกอย่างที่ผู้ใช้ต้องการบน Solidworks ด้วยเครื่องมือ Add-in ที่สุดแสนจะใช้งานง่าย Mesh2surface

การผสมผสานกันอย่างอย่างลงตัวของ Solidworks และ Mesh2Surface ช่วยให้ผู้ใช้ทำงานได้อย่างราบรื่นในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคย

Scan Data Import

โหลดข้อมูลสแกนจากเครื่องสแกนใด ๆ ก็ได้ที่ใช้ไฟล์มาตรฐานอุตสาหกรรม อาทิเช่น STL, OBJ หรือ PLY และสำหรับ Build-in ฟังก์ชัน Polygon reduction ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง Mesh ที่มีจำนวน Triangles เหมาะสม โดยไม่มีจำนวนมากเกินไปจนส่งผลต่อให้ล่าช้าหรือกระตุกและไม่น้อยเกินไปจนลดทอนคุณภาพของ Mesh

Interactive selection

เครื่องมือสำหรับแยกส่วนบริเวณที่ต้องการอย่างรวดเร็วและใช้งานง่าย โดยการเลือกใช้ Magic wand, Brush และ Free form ช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุพื้นที่ที่ชี้อยู่ว่าเป็น Represent features หรือ Free form surfaces

Reference geometries

Primitives extraction

ฟีเจอร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง Planes, Cylinders, Cones และ Spheres ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว สร้าง Extracted primitives บน Solidworks เป็น Reference geometries เช่น Surface body หรือ Solid body

Symmetry plane

ตรวจจับระนาบสมมาตร ( Symmetry plane ) อัตโนมัติด้วยการวิเคราะห์ Colour map และยังมาพร้อมกับระบบควบคุมที่สามารถปรับแต่งด้วยตนเองเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของผู้ใช้

Scan data align

Align scan data in space

วางตำแหน่งวัตถุในบนแกน XYZ ของระบบพิกัดโลก ( World coordinate system ) โดยใช้ปุ่มคำสั่ง Extracted primitives และมี Coordinate system สามารถช่วยให้ผู้ใช้จัดตำแหน่งหรือเลือกตำแหน่งที่ต้องการได้ง่ายขึ้น

Align to CAD

รวดเร็วและแม่นยำในด้านการจัดตำแหน่งของข้อมูลสแกนไปยังโมเดล CAD ที่มีอยู่แล้ว

Align multiple scans

รวมข้อมูลสแกนหลาย ๆ ชิ้นไว้ใน Part เดียวกันเพื่อให้สามารถแสดงข้อมูลทั้งหมดได้เลยทีเดียว

2D Sketch

Cross sections

ด้วยฟังก์ชัน Interactive sectioning ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแยกจุดอ้างอิงเพื่อใช้ในการร่างแบบสเก็ต 2 มิติได้ โดยจัดแนว Section plane ให้ตรงกับต้นฉบับที่แยกออกมา, รูปทรงมาตรฐาน Solidwork หรือ CAD ของ Surface-Solid ที่มีอยู่

Fit 2D Sketch entities

แยกเส้น, ส่วนโค้ง หรือวงกลมออกจากระนาบด้วยความเหมาะสมกับแบบเดิม และยังสามารถเชื่อมต่อ (Connect) หรือลบมุม (Fillet) อย่างรวดเร็วด้วย ฟังก์ชัน Simple brushing

Complex 2D shapes recognition

แยกสี่เหลี่ยม, ช่อง. มุมหรือรูปร่างหลายเหลี่ยมด้วยการใช้แปรงเพื่อแยกเพียงอันเดียว

3D sketching and best fit surfaces

3D Sketch on scan data

สามารถวาดเส้นบนข้อมูลสแกนหรือชี้ไปที่ข้อมูลการสแกนได้โดยตรง รวมถึงสามารถปรับตำแหน่งได้อย่างแม่นยำด้วยเครื่องมือแบบ Interactive และใช้ True real-time deviation analyzer เพื่อให้ได้ความแม่นยำอย่างถึงที่สุด

Fit Surface

เลือกพื้นที่ที่สนใจให้เป็น Reference mesh และให้ซอฟต์แวร์ประมาณการเลือกด้วย Free form surface พื้นผิวที่ได้จะขยายออกโดยคำนึงถึงความเหมาะในการตัดแต่งภายหลัง โดยที่ Real-time deviation colour map จะแสดงคุณภาพของพื้นผิวในทันทีและด้วยระบบอัตโนมัติจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างพื้นผิวได้ใกล้เคียงกับ Reference mesh ให้มากที่สุด

Reverse engineering organic surfaces

Free Form Modelling

Quicksurface ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างพื้นผิว Free form ที่ไม่สามารถทำได้ด้วยวิธีทำผิวแบบมาตรฐานทั่วไป และด้วยเทคโนโลยี Snap-to-mesh ที่เป็นเทคโนโลยีจับจุด ช่วยให้แม้แต่ผู้ที่ไม่ใช่มืออาชีพก็สามารถสร้างรูปทรงที่สวยงามได้ในเวลาอันสั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากในโซลูชั่นอื่น

Automatic surfacing

สร้างพื้นผิวที่สามารถเข้ากันได้ใน Solidworks ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว ซึ่งพื้นผิวอัตโนมัติของ Mesh2Surface เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่สามารถหาได้ในปัจจุบัน

Compare scan data against CAD models for accuracy

Deviation Analyser

ควบคุมความเที่ยงตรงและแม่นยำของการทำซ้ำด้วย Efficient distance colour map ที่สามารถใช้เพื่อเปรียบเทียบแบบจำลอง CAD กับ Reference mesh ได้ในทุกช่วงเวลาของกระบวนการ ทำงานร่วมกับ Solidworks Body ใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็น Surface หรือ Solid และยังสามารถเปรียบเทียบ Reference sacn data ด้วยความรวดเร็ว

ฟีเจอร์หลักที่น่าสนใจของ Mesh2Surface

- นำเข้าข้อมูลสแกนในรูปแบบไฟล์ STL, OBJ, PLY หรือ PTX

- เพิ่มความราบรื่นและลดความซับซ้อนของ Mesh

- Primitives extraction ที่รวมไปถึงระนาบสมมาตร ( Symmetry plane )

- ความสามารถในการจัดตำแหน่งในพื้นที่วางหรือในแบบจำลอง CAD

- Cross sections

- การจดจำรูปร่างรูปทรง 2 มิติ ทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูง

- สเก็ต 3 มิติ พร้อมกับการควบคุมความคลาดเคลื่อน

- Fit surface

- Deviation Analyser

- Free form and hybrid modelling

- Snap to Mesh Technology

- Automatic Surfacing

ทำไมต้องใช้ Mesh2Surface for Solidworks ?

- ถูกพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสแกน 3 มิติและด้านการประมวลผลข้อมูล

- เป็นอัลกอริธึมที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

- มาพร้อมกับอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน

- มีแหล่งเรียนรู้มากมายไม่มีที่สิ้นสุด

- มาพร้อมกับฟีจเจอร์ที่ดูทันสมัย

- ช่วยลดระยะเวลาในการทำวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse engineering) ซึ่งส่งผลให้ช่วยลดการใช้ค่าใช้จ่ายและประหยัดแรงงาน

คำถามที่พบบ่อย

Q: จำเป็นต้องมี Solidworks ไหมเพื่อใช้โปรแกรมเสริมด้านวิศวกรรมย้อนกลับ ( Reverse engineering ) นี้ ?

A: ใช่ ผู้ใช้จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ Solidworks เพื่อติดตั้ง Add-in นี้ในการทำวิศวกรรมย้อนกลับ ( Reverse engineering ) บน Solidworks

Q: ลูกค้าสามารถซื้อโปรแกรมเสริมนี้จากตัวแทนจำหน่าย Solidworks ได้หรือไม่

A: ไม่ คุณต้องซื้อส่วนเสริมนี้จากตัวแทนจำหน่าย Mesh2Surface เท่านั้น

Q: ผู้ใช้สามารถสแกนได้โดยตรงใน Solidworks ได้หรือไม่

A: ไม่ ผู้ผลิตสแกนเนอร์เกือบทุกรายมีเครื่องมือในการประมวลผลข้อมูลการสแกนของตน ลูกค้าต้องสร้าง Mesh และส่งออกเป็นไฟล์ STL, OBJ หรือ PLY จากนั้นนำไปใช้โปรแกรมต่อ Solidworks ด้วยการแปลงไฟล์จาก Mesh2Surface

Q: ไฟล์อะไรบ้างที่สามารถนำเข้าไปยัง Solidworks ด้วย Mesh2Surface

A: Mesh2Surface รับรองการส่งออกไฟล์ STL, PLY, OBJ, PTX ไปยัง Solidworks

Q: สามารถตรวจสอบ Deviation ของ CAD data ได้หรือไม่ ?

A: สามารถทำได้ Mesh2Surface มาพร้อมกับ Deviation analysis ของ CAD data ซึ่งสามารถทำได้ทุกช่วงเวลาในออกแบบและในช่วงเวลาของกระบวนการวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse engineering)

Q: เป็นไปไหมที่จะจัดโมเดลการสแกนด้วย Mesh2Surface for Solidworks ?

A: Mesh2Surface มาพร้อมกับเครื่องมือการจัดตำแหน่งที่มีประสิทธิภาพสูงในการจัดตำแหน่งข้อมูล Mesh บนระบบพิกัดโลกและการสแกนเพื่อสแกนการจัดตำแหน่ง

Q: ผู้ใช้สามารถแยก Reference Geometry และ Parametric Features ด้วย Mesh2Surface for Solidworks หรือไม่ ?

A: ใช่ ด้วย Mesh2Surface ผู้ใช้สามารถแยกรูปทรงเลขาคณิต (Geometry) และสร้าง Parametric features ที่สามารถแก้ไขได้โดยตรงจากข้อมูลการสแกน

Q: ผู้ใช้สามารถนำเข้า Mesh ขนาดใหญ่แค่ไหนใน Solidworks ด้วย Mesh2Surface ?

A: ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ของผู้ใช้ ถ้าหากมี CPU ที่ดีและการ์ดจอที่ทันสมัย ผู้ใช้สามารถนำเข้าและจัดการ Mesh ที่มี Triangles 80 ถึง100 ล้านรูปได้อย่างสบาย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

TEL: 02-899-5770

Line Official: @3dscanners_th