News-หล่อโลหะ

News-หล่อโลหะ

เครื่องสแกน Artec Eva ตัวช่วยสำคัญ

ของอุตสาหกรรมหล่อโลหะ

บริษัท Willman Industries Inc. รัฐวิสคอนซิน ให้บริการงานหล่อครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ สร้างแม่พิมพ์ หลอมโลหะ โดยทางบริษัท
ได้ซื้อเครื่องสแกน Artec Eva จากบริษัท Exact Metrology บริษัท Willman Industries Inc. คุ้นเคยกับเครื่องสแกนสามมิติเป็นอย่างดี
และต้องการที่จะอัพเกรดเครื่องเลเซอร์สแกนตัวเก่าและแขนวัดตัวเดิม

คุณ Dana Green ผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัท Exact Metrology กล่าวว่า เครื่องสแกน Artec Eva สะดวกมาก เพราะใช้งานง่าย น้ำหนักเบา
ทำให้คล่องตัวในการใช้ เมื่อต้องหล่องานขนาดใหญ่ ช่างสามารถถือเครื่องสแกนไปยังงานที่ต้องการจะสแกนแทนที่จะต้องย้ายงานหล่อมาสแกน
ที่แขนวัด
เนื่องจากเครื่องสแกนอีว่ามีขนาดพื้นที่การสแกน (field of view) ที่กว้างทำให้มีอัตราการจับภาพเร็วกว่าการสแกนด้วยแขนวัด

“ตั้งแต่ซื้อเครื่องสแกน Artec Eva มา  ทีมงานได้ใช้เครื่องสแกนทุกวัน Artec Eva เป็นตัวช่วยควบคุมคุณภาพงานหล่อชิ้นสำคัญและทำงานได้ดี
เกินความคาดหมาย” คุณ Randy Parker, หัวหน้าฝ่ายรับประกันคุณภาพของบริษัท Willman Industries Inc. กล่าว

เครื่องอีว่าใช้ได้ง่ายมาก
เมื่อต้องสแกนงานหล่อ

ใช้ Artec Eva เป็นเครื่องมือ
ตรวจคุณภาพทำให้งานหล่อโลหะ
กลายเป็นงานง่าย

เครื่องสแกน Artec Eva ช่วยพัฒนาระบบงานหล่อหลายประการ ทั้งช่วยวัดขนาดหรือความหนาของชิ้นงาน ช่วยตรวจสอบคุณภาพของงานหล่อ
กับไฟล์ CAD และช่วยแก้ปัญหาการขยับไส้แบบ (core shift)  เพราะเครื่องสแกนสามารถจับข้อมูลได้อย่างแม่นยำตามความต้องการของงานหล่อ
ขนาดใหญ่

เครื่องสแกน Artec Eva จับภาพและประมวลผลรวดเร็ว ทำให้ประหยัดเวลาและได้งานที่มีคุณภาพ ในขณะที่การสแกนด้วยแขนวัดหรือ
เครื่องสแกนเลเซอร์ซึ่งอาจต้องใช้เวลาข้ามวันถึงจะประมวลผลสำเร็จ  

คุณพาร์คเกอร์ กล่าวว่าบริษัท Willman Industries Inc.ใช้เครื่องสแกน Artec Eva สำหรับงานหลายๆประเภท ไม่ว่าจะเป็น tooling analysis,
งานสแกนตัวต้นแบบหรืองานแม่พิมพ์, งานวิศวกรรมย้อนกลับและการแก้ปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาการระบายความร้อนที่ไม่เท่ากันในระหว่างการหล่อ
ซึ่งนำไปสู่ข้อผิดพลาดในขั้นตอนการผลิต เนื่องจากเครื่องสแกน Artec Eva สามารถเก็บข้อมูลการสแกนและให้ผลการวัดที่รวดเร็ว ทำให้คุณพาร์คเกอร์
พบสาเหตุของข้อผิดพลาด ทีมงานจึงได้ปรับวิธีการผลิตซึ่งช่วยประหยัดเวลาและวัสดุที่ต้องใช้ในการผลิต

คุณพารค์เกอร์กล่าวอีกว่า เครื่องสแกน Artec Eva ช่วยแสดงแบบของต้นแบบงานหล่อได้เร็วยิ่งขึ้น สามารถประหยัดเวลาได้กว่า 75 เปอร์เซนต์
งานที่เคยต้องใช้เวลาถึง 10 วันเหลือเพียงแค่ 10 ชม.