News

News

สแกนรถแข่งฟอร์มูล่าวันและปรินท์สามมิติ
ให้เป็นขนาดโมเดล

โปรเจคนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่าง บริษัท เซนทรัล สแกนนิ่ง
(Central Scanning) ประเทศอังกฤษ พาร์ทเนอร์ของ
บริษัท Artec ประเทศอังกฤษ  และบริษัท Autodesk Inc.
(ชื่อเดิมว่า บริษัท Delcam Plc) ผู้นำด้านการผลิตซอฟต์แวร์
CAD & CAM

เครื่องสแกน Artec Eva ตัวช่วยสำคัญ
ของอุตสาหกรรมหล่อโลหะ

เครื่องสแกน Artec Eva ช่วยพัฒนาระบบงานหล่อ
หลายประการ ทั้งช่วยวัดขนาดหรือความหนาของชิ้นงาน
ช่วยตรวจสอบคุณภาพของงานหล่อกับไฟล์ CAD
และช่วยแก้ปัญหาการขยับไส้แบบ (core shift)