Artec Ray II

คุณสมบัติของ Artec Ray II

 • มีความแม่นยําสูงและทํางานได้อย่างรวดเร็ว
 • จับข้อมูล 3 มิติ ได้อย่างครบถ้วน และประหยัดเวลาโพสต์โพรเซสซิ่ง
 • เหมาะสําหรับงานก่อสร้าง งานตรวจวัด และงานออกแบบผลิตภัณฑ์
 • จับภาพวัตถุชิ้นใหญ่ๆได้ เช่น กังหันลม ใบพัดเรือ เครื่องบินและอาคาร
 • ผลิตข้อมูลสามมิติคุณภาพสูง
 • สแกนด้วยความแม่นยําดีเยี่ยมและเป็นเครื่องมือวัดมุมที่ละเอียด
 • เก็บข้อมูลได้อย่างครบถ้วนมากกว่าเครื่องสแกนสามมิติในประเภทเดียวกัน
 • ปราศจากเสียงรบกวน
 • ประหยัดเวลาโพสต์โพรเซสซิ่งและทําให้งานสแกนทุกๆชิ้นกลายเป็นเรื่องง่าย เพียงวางเครื่องสแกนบนที่ตั้งสามขาซึ่งตั้งไว้ด้านหน้าวัตถุที่และกดปุ่ม
 • มีขนาดเล็กกะทัดรัด พกพาง่าย สามารถใช้ได้ทั้งในร่ม และกลางแจ้ง
 • ไม่จําเป็นต้องเสียบปลั๊กเพราะแบตเตอรี่ทํางานได้นานถึง 4 ชั่วโมง

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ