Artec Space Spider

Artec Space Spider

คุณลักษณะโดยทั่วไป

  • กล้อง 5 ตัว (3 มิติ)
  • แหล่งกำเนิดแสง คือ หลอด LED (Blue LED)
  • มีความสามารถในการจับพื้นผิวและสี (Texture and Color)
  • ความคมชัดแบบสามมิติ (3D Resolution) ไม่น้อยกว่า 0.1 มม.
  • ความละเอียดแบบสามมิติ (3D Accuracy) ไม่น้อยกว่า 0.05 มม
  • ระยะการทำงานระหว่างชิ้นงานกับตัวเครื่อง : 0.17 เมตร – 0.35 เมตร
  • อัตราความเร็ว 8 เฟรมต่อวินาที
  • ความเร็วชัตเตอร์: 0.0002 วินาที
  • น้ำหนักตัวเครื่องสแกนเพียง 850 กรัมเท่านั้น
  • อัตราการกินไฟ: 12โวลต์, 48วัตต์

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ