Autodesk Fusion 360

16,000 ฿

(แถมฟรีคอร์สอบรมการใช้งานสำหรับผู้เริ่มต้น)

Autodesk Fusion 360 คือซอฟต์แวร์ออกแบบสามมิติที่มีความสามารถที่ครอบคลุมทั้งกระบวนการออกแบบ , จัดทํา Drawings , การวิเคราะห์ความถูกต้องของชิ้นงาน , การจําลองภาพเคลื่อนไหวของชิ้นงานและการเรนเดอร์ภาพเสมือนจริง โดยซอฟต์แวร์มีเครื่องมือที่ช่วยงานทางด้านออกแบบและงานทางด้านการผลิต และสามารถออกแบบ 3D CAD ได้อย่างรวดเร็ว และทําให้งาน CNC ทํางานได้มีประสิทธิภาพด้วย การประสานงานกันอย่างลงตัวของ CAD & CAM ซึ่งรองรับการผลิตงานแบบ 2.5 แกน, 3 แกน, 4 แกนและ5แกน

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ