QUICKSURFACE Full

QUICKSURFACE

ซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับแปลงนำข้อมูลที่ได้จากการสแกนที่เป็นรูปแบบ Mesh ให้เป็นโมเดล CAD ที่สามารถแก้ไขได้ ด้วยฟีเจอร์มากมายที่ดูเรียบง่ายแต่ทรงพลัง ทำให้ผู้ใช้สามารถแปลงข้อมูลดิจิทัลเป็นโมเดลที่พร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็ว โดยมีฟีเจอร์หลักดังนี้้

Scan Data Import

Interactive selection

Primitives extraction

ฟีเจอร์สำหรับใช้โหลดข้อมูลสแกนจากเครื่องสแกนใด ๆ ที่ใช้ไฟล์มาตรฐานอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น STL, OB หรือ PLY และในส่วนของการสแกนด้วยเครื่องสแกนระยะไกล Quicksurface ก็สามารถนำเข้าข้อมูลได้ด้วยไฟล์ PTX มากไปกว่านั้นด้วยที่ Quicksurface เป็นแอปพลิเคชันแบบ 64-bit ทำให้ผู้ใช้สามารถโหลดข้อมูล Mesh ขนาดใดก็ได้ อีกทั้งยังมี Build-in ฟังก์ชันที่ชื่อว่า Polygon reduction ที่ช่วยให้ผู้ใช้จัดการจำนวน Triangles ที่อาจมีเยอะเกินความจำเป็นให้อยู่ในจำนวนที่เหมาะสมโดยไม่ลดประสิทธิภาพของ Mesh ลง

เครื่องมือสำหรับแยกส่วนบริเวณที่ต้องการอย่างรวดเร็วและใช้งานง่าย โดยการเลือกใช้ Magic wand, Brush และ Free form ช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุพื้นที่ที่ชี้อยู่ว่าเป็น Represent features หรือ Free form surfaces

ฟีเจอร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง Planes, Cylinders, Cones และ Spheres ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการกำหนดความความสัมพันธ์ของชิ้นงานในเงื่อนไของค์ประกอบ (Standard Mate) อาทิ ตั้งฉาก (Peprendicularity), ขนานกัน (Parallelism) หรือ ใช้จุดศูนย์กลางร่วมกัน (Coincidence) เป็นต้น มากไปกว่านั้นผู้ใช้ยังสามารถสร้าง Reference geometries เช่น เส้นหรือจุด ที่ใช้ช่วยในการจัดตำแหน่งของ Mesh ไปจนถึง Space operation ที่ทำให้สามารถจัดวางชิ้นงานในตำแหน่งและระยะที่ถูกต้องบนแกน XYZ ของระบบพิกัดโลก (World coordinate system)

Symmetry Plane

Object align

2D Sectioning

ค้นหาระนาบสมมาตรของชิ้นงาน Quicksurface มีเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อระบุคุณภาพของตำแหน่งระนาบ ปรับจูนตำแหน่งด้วยการควบคุมผ่านหน้าจอเพื่อให้ผลลัพธ์ของงานออกมาดีที่สุด

วางตำแหน่งวัตถุในบนแกน XYZ ของระบบพิกัดโลก (World coordinate system) โดยใช้ปุ่มคำสั่ง Extracted primitives และมี Coordinate system สามารถช่วยให้ผู้ใช้จัดตำแหน่งหรือเลือกตำแหน่งที่ต้องการได้ง่ายขึ้น

ฟังก์ชันก์ Interactive sectioning ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแยกจุดอ้างอิงเพื่อใช้ในการร่างแบบสเก็ต 2 มิติได้ โดยจัดแนว Section plane ให้ตรงกับต้นฉบับที่แยกออกมาหรือจะสร้าง Section plane ที่ใช้สำหรับการ loft ต่อไป โดยผู้ใช้จะสามารถสร้าง Section plane ได้หลาย Section

Constrained 2D Sketching

3D Sketching, Loft, Sweep surfacing

Fit Surface

เครื่องมือที่ทำให้ผู้ใช้สามารถกำหนดขนาดและข้อจำกัดต่าง ๆ เพื่อสร้างภาพสเก็ตช์ได้เหมือนกับโปรแกรม CAD

เครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวาดเส้นโค้งแบบอิสระโดยตรงบน Mesh อ้างอิงได้ ซึ่งสามารถสร้างพื้นผิวต่อด้วยคำสั่งมาตรฐานทั่วไป อาทิ Loft, Sweep หรือ Pipe

เลือกพื้นที่ที่สนใจให้เป็น Reference mesh และให้ซอฟต์แวร์ประมาณการเลือกด้วย Free form surface พื้นผิวที่ได้จะขยายออกโดยคำนึงถึงความเหมาะสำหรับในการตัดแต่งภายหลัง โดยที่ Real-time deviation colour map จะแสดงคุณภาพของพื้นผิวในทันทีและด้วยระบบอัตโนมัติจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างพื้นผิวได้ใกล้เคียงกับ Reference mesh ให้มากที่สุด

Free Form Modelling

Real-time deviation analyser

Automatic Surfacing

Quicksurface ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างพื้นผิว Free form ที่ไม่สามารถทำได้ด้วยวิธีทำผิวแบบมาตรฐานทั่วไป และด้วยเทคโนโลยี Snap-to-mesh ที่เป็นเทคโนโลยีจับจุด ช่วยให้แม้แต่ผู้ที่ไม่ใช่มืออาชีพก็สามารถสร้างรูปทรงที่สวยงามได้ในเวลาอันสั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากในโซลูชั่นอื่น

ด้วยแผนภาพแบบสีที่สังเกตุง่าย Speed optimised real-time distance ช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมได้อย่างครบครันและได้รับงานที่มีผลลัพธ์แม่นยำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

สร้าง Surface บน Organic shapes ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว โดยไม่ต้องการการโต้ตอบใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ใช้อีก ซึ่ง Quicksurface ได้มาพร้อมกับหนึ่งในเครื่องมือสำหรับ Automatic surfacing ที่ดีทีสุดที่จะหาได้ในปัจจุบันที่อัลกอริทึมจะปรับปริมาณ Nurb patches ให้เหมาะสมที่สุด โดยจะไม่มากเกินไปจนทำให้การทำงานโหลดงานล่าช้า แต่ก็จะไม่น้อยเกินไปจนศูนย์เสียความสวยงามและถูกต้องลง ซึ่งคุณภาพของ Surface ที่เป็นจะเป็น G2 ในทุกพื้นที่และจะเป็น G1 ที่จุดสำคัญ

Hybrid parametric modelling

Triming & Boolean operations

Fillet & Chamfer

เมื่อรวมกันเป็นพาราเมตริกสำหรับคุณสมบัติมาตรฐาน ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้คุณสร้างโมเดล CAD โดยเป็นการผสมผสานระหว่างรูปแบบ Free form และ รูปแบบ Prismatic ซึ่งผู้ใช้สามารถทำการย้อนกลับและแก้ไขงานได้เสมอหากต้องการ แม้กระทั่งในงานแบบ Free form surface

เครื่องมือสำหรับช่วยสร้าง Surfaces หรือ Solids โดยประยุกต์ใช้ Trim และ Boolean พร้อมกันกับงาน Solid มาพร้อมกับจอแสดงผลแบบสีและเครื่องมือที่ช่วยวินิจฉัยให้ผู้ใช้สามารถระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะการกำลังดำเนินได้

ฟังก์ชันที่ใช้สำหรับการลบคม (Chamfer) และการเติมเนื้อ (Fillet) โดยใช้การวิเคราะห์จากเครื่องมือวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ เพียงแค่ลากลูกศรเพื่อกำหนดรัศมีของเนื้อและดูความเบี่ยงเบนของเนื้อเทียบกับตาข่ายอ้างอิง (Reference mesh) ได้ในทันทีแบบเรียลไทม์

Deviation Analyser

Link to other CAD Packages

ควบคุมความเที่ยงตรงและแม่นยำของการทำซ้ำด้วย Efficient distance colour map ที่สามารถใช้เพื่อเปรียบเทียบแบบจำลอง CAD กับ Reference mesh ได้ในทุกช่วงเวลาของกระบวนการ

ส่งออกไฟล์โมเดล Surfaces หรือ Solid ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว เพื่อให้สามารถใช้ได้ในซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่รองรับไฟล์มาตรฐานอุตสาหกรรมอาทิเช่น ไฟล์ STEP หรือ ไฟล์ IGESS

Scan Data Import

ฟีเจอร์สำหรับใช้โหลดข้อมูลสแกนจากเครื่องสแกนใด ๆ ที่ใช้ไฟล์มาตรฐานอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น STL, OB หรือ PLY และในส่วนของการสแกนด้วยเครื่องสแกนระยะไกล Quicksurface ก็สามารถนำเข้าข้อมูลได้ด้วยไฟล์ PTX มากไปกว่านั้นด้วยที่ Quicksurface เป็นแอปพลิเคชันแบบ 64-bit ทำให้ผู้ใช้สามารถโหลดข้อมูล Mesh ขนาดใดก็ได้ อีกทั้งยังมี Build-in ฟังก์ชันที่ชื่อว่า Polygon reduction ที่ช่วยให้ผู้ใช้จัดการจำนวน Triangles ที่อาจมีเยอะเกินความจำเป็นให้อยู่ในจำนวนที่เหมาะสมโดยไม่ลดประสิทธิภาพของ Mesh ลง

Interactive selection

เครื่องมือสำหรับแยกส่วนบริเวณที่ต้องการอย่างรวดเร็วและใช้งานง่าย โดยการเลือกใช้ Magic wand, Brush และ Free form ช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุพื้นที่ที่ชี้อยู่ว่าเป็น Represent features หรือ Free form surfaces

Primitives extraction

ฟีเจอร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง Planes, Cylinders, Cones และ Spheres ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการกำหนดความความสัมพันธ์ของชิ้นงานในเงื่อนไของค์ประกอบ ( Standard Mate ) อาทิ ตั้งฉาก ( Peprendicularity ), ขนานกัน ( Parallelism ) หรือ ใช้จุดศูนย์กลางร่วมกัน ( Coincidence ) เป็นต้น มากไปกว่านั้นผู้ใช้ยังสามารถสร้าง Reference geometries เช่น เส้นหรือจุด ที่ใช้ช่วยในการจัดตำแหน่งของ Mesh ไปจนถึง Space operation ที่ทำให้สามารถจัดวางชิ้นงานในตำแหน่งและระยะที่ถูกต้องบนแกน XYZ ของระบบพิกัดโลก ( World coordinate system)

Symmetry Plane

ค้นหาระนาบสมมาตรของชิ้นงาน Quicksurface มีเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อระบุคุณภาพของตำแหน่งระนาบ ปรับจูนตำแหน่งด้วยการควบคุมผ่านหน้าจอเพื่อให้ผลลัพธ์ของงานออกมาดีที่สุด

Object align

วางตำแหน่งวัตถุในบนแกน XYZ ของระบบพิกัดโลก ( World coordinate system ) โดยใช้ปุ่มคำสั่ง Extracted primitives และมี Coordinate system สามารถช่วยให้ผู้ใช้จัดตำแหน่งหรือเลือกตำแหน่งที่ต้องการได้ง่ายขึ้น

2D Sectioning

ฟังก์ชันก์ Interactive sectioning ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแยกจุดอ้างอิงเพื่อใช้ในการร่างแบบสเก็ต 2 มิติได้ โดยจัดแนว Section plane ให้ตรงกับต้นฉบับที่แยกออกมาหรือจะสร้าง Section plane ที่ใช้สำหรับการ loft ต่อไป โดยผู้ใช้จะสามารถสร้าง Section plane ได้หลาย Section

Constrained 2D Sketching

เครื่องมือที่ทำให้ผู้ใช้สามารถกำหนดขนาดและข้อจำกัดต่าง ๆ เพื่อสร้างภาพสเก็ตช์ได้เหมือนกับโปรแกรม CAD

3D Sketching, Loft, Sweep surfacing

เครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวาดเส้นโค้งแบบอิสระโดยตรงบน Mesh อ้างอิงได้ ซึ่งสามารถสร้างพื้นผิวต่อด้วยคำสั่งมาตรฐานทั่วไป อาทิ Loft, Sweep หรือ Pipe

Fit Surface

เลือกพื้นที่ที่สนใจให้เป็น Reference mesh และให้ซอฟต์แวร์ประมาณการเลือกด้วย Free form surface พื้นผิวที่ได้จะขยายออกโดยคำนึงถึงความเหมาะสำหรับในการตัดแต่งภายหลัง โดยที่ Real-time deviation colour map จะแสดงคุณภาพของพื้นผิวในทันทีและด้วยระบบอัตโนมัติจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างพื้นผิวได้ใกล้เคียงกับ Reference mesh ให้มากที่สุด

Free Form Modelling

Quicksurface ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างพื้นผิว Free form ที่ไม่สามารถทำได้ด้วยวิธีทำผิวแบบมาตรฐานทั่วไป และด้วยเทคโนโลยี Snap-to-mesh ที่เป็นเทคโนโลยีจับจุด ช่วยให้แม้แต่ผู้ที่ไม่ใช่มืออาชีพก็สามารถสร้างรูปทรงที่สวยงามได้ในเวลาอันสั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากในโซลูชั่นอื่น

Real-time deviation analyser

ด้วยแผนภาพแบบสีที่สังเกตุง่าย Speed optimised real-time distance ช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมได้อย่างครบครันและได้รับงานที่มีผลลัพธ์แม่นยำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

Automatic Surfacing

สร้าง Surface บน Organic shapes ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว โดยไม่ต้องการการโต้ตอบใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ใช้อีก ซึ่ง Quicksurface ได้มาพร้อมกับหนึ่งในเครื่องมือสำหรับ Automatic surfacing ที่ดีทีสุดที่จะหาได้ในปัจจุบันที่อัลกอริทึมจะปรับปริมาณ Nurb patches ให้เหมาะสมที่สุด โดยจะไม่มากเกินไปจนทำให้การทำงานโหลดงานล่าช้า แต่ก็จะไม่น้อยเกินไปจนศูนย์เสียความสวยงามและถูกต้องลง ซึ่งคุณภาพของ Surface ที่เป็นจะเป็น G2 ในทุกพื้นที่และจะเป็น G1 ที่จุดสำคัญ

Hybrid parametric modelling

เมื่อรวมกันเป็นพาราเมตริกสำหรับคุณสมบัติมาตรฐาน ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้คุณสร้างโมเดล CAD โดยเป็นการผสมผสานระหว่างรูปแบบ Free form และ รูปแบบ Prismatic ซึ่งผู้ใช้สามารถทำการย้อนกลับและแก้ไขงานได้เสมอหากต้องการ แม้กระทั่งในงานแบบ Free form surface

Triming & Boolean operations

เครื่องมือสำหรับช่วยสร้าง Surfaces หรือ Solids โดยประยุกต์ใช้ Trim และ Boolean พร้อมกันกับงาน Solid มาพร้อมกับจอแสดงผลแบบสีและเครื่องมือที่ช่วยวินิจฉัยให้ผู้ใช้สามารถระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะการกำลังดำเนินได้

Fillet & Chamfer

ฟังก์ชันที่ใช้สำหรับการลบคม ( Chamfer ) และการเติมเนื้อ ( Fillet ) โดยใช้การวิเคราะห์จากเครื่องมือวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ เพียงแค่ลากลูกศรเพื่อกำหนดรัศมีของเนื้อและดูความเบี่ยงเบนของเนื้อเทียบกับตาข่ายอ้างอิง ( Reference mesh ) ได้ในทันทีแบบเรียลไทม์

Deviation Analyser

ควบคุมความเที่ยงตรงและแม่นยำของการทำซ้ำด้วย Efficient distance colour map ที่สามารถใช้เพื่อเปรียบเทียบแบบจำลอง CAD กับ Reference mesh ได้ในทุกช่วงเวลาของกระบวนการ

Link to other CAD Packages

ส่งออกไฟล์โมเดล Surfaces หรือ Solid ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว เพื่อให้สามารถใช้ได้ในซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่รองรับไฟล์มาตรฐานอุตสาหกรรมอาทิเช่น ไฟล์ STEP หรือ ไฟล์ IGESS

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

TEL: 02-899-5770

Line Official: @3dscanners_th