Dual-infrared Lasers
Versatility at Your Fingertips

iReal M3 Color 3D Scanner

iReal M3 Series Color 3D Scanner (M stands for Master) คือเครื่องสแกน 3 มิติระดับมืออาชีพรุ่นล่าสุดที่ถูกปล่อยออกมาโดยบริษัท SCANTECH (HANGZHOU) CO., LTD. โดยเป็นเครื่องสแกน 3 มิติที่มาพร้อมกับทั้งโหมดสแกน Infrared Laser และ Structured-Light ทำให้ผู้ใช้สามารถสแกนได้อย่างราบรื่นและใช้งานได้หลากหลาย ตั้งแต่การสแกนมนุษย์ไปจนถึงการสแกนชิ้นส่วนอุตสาหกรรม iReal M3 ได้นำเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมสุดทันสมัยและคุ้มค่าระดับมืออาชีพ มาช่วยเหล่านักออกแบบ วิศวกร และนักวิจัย เพื่อตอบสนองการทำงานที่แตกต่างกันในสายงานเฉพาะทางต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

iReal M3 Color 3D Scanner

iReal M3 Series Color 3D Scanner (M stands for Master) คือเครื่องสแกน 3 มิติระดับมืออาชีพรุ่นล่าสุดที่ถูกปล่อยออกมาโดยบริษัท SCANTECH (HANGZHOU) CO., LTD. โดยเป็นเครื่องสแกน 3 มิติที่มาพร้อมกับทั้งโหมดสแกน Infrared Laser และ Structured-Light ทำให้ผู้ใช้สามารถสแกนได้อย่างราบรื่นและใช้งานได้หลากหลาย ตั้งแต่การสแกนมนุษย์ไปจนถึงการสแกนชิ้นส่วนอุตสาหกรรม iReal M3 ได้นำเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมสุดทันสมัยและคุ้มค่าระดับมืออาชีพ มาช่วยเหล่านักออกแบบ วิศวกร และนักวิจัย เพื่อตอบสนองการทำงานที่แตกต่างกันในสายงานเฉพาะทางต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

เครื่องสแกน 3 มิติระดับมืออาชีพ ที่มาพร้อมกับความปลอดภัยและความสะดวกสบาย

iReal M3

  • แหล่งกำเนิดแสงปลอดภัย
    แสงอินฟราเรดแบบ VCSEL และ เลเซอร์อินฟราเรดแบบขนานที่ผ่านการรับรองจาก (EU) EN 60825 ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยขั้นพื้นฐานของเลเซอร์: ระดับที่ 1 (ปลอดภัยต่อดวงตามนุษย์) ทั้งแสง LED และแสงอินฟราเรดต่างได้รับการยืนยันทางชีวภาพ ผ่านใบรับรองความปลอดภัย EN 62471 ว่าเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่ปลอดภัย

  • เทคโนโลยีการสแกนด้วยแสงที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
    Infrared VCSEL structured light และ infrared parallel laser ต่างเป็นแสงที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งเป็นมิตรและสบายตากับผู้สแกนมากกว่าแสงที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
  • ไฟเสริมที่ควบคุมแยกกัน
    ไฟเสริมทั้งสองตัวสามารถควบคุมแบบแยกกันได้อย่างสิ้นเชิง เมื่อต้องการเก็บสีวัตถุขาวดำผู้ใช้สามารถเลือกที่จะปิดแสง LED ได้เพื่อสแกนในโหมด “แสงที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า” ที่จะทำให้ผู้ใช้สัมผัสประสบการการณ์สแกนที่สบายและปลอดภัยต่อดวงตา

Infrared Parallel Laser เพื่อใช้ในงาน CAD และ 3D Printing

เก็บข้อมูล 3 มิติคุณภาพสูง

Real M3 มีความแม่นยำพื้นฐานสูงถึง 0.1 มิลลิเมตร และมีความแม่นยำเชิงปริมาตรสูงถึง 0.25 มิลลิเมตร/เมตร ทำให้สามารถใช้เพื่อเก็บข้อมูล 3 มิติได้ในหลาย ๆ เหตุการณ์

ปรับตัวได้กับทุกพื้นผิว

สามารถสแกน 3 มิติชิ้นส่วนอุตสาหกรรม, ภายในและภายนอกรถยนต์ รวมถึงการสแกนวัตถุสีดำทึบหรือวัตถุสะท้อนก็ไม่จำเป็นต้องพ่นสเปรย์แป้งก่อนการสแกนอีกต่อไป

ความละเอียดสูง

ด้วยความสามารถในการสแกนที่มีความละเอียดสูงสุดถึง 0.1 มิลลิเมตร ทำให้ iReal M3 สามารถตรวจจับและสร้างภาพสแกน 3 มิติที่มีรายละเอียดสูงและเก็บบริเวณมุมอับหรือขอบของชิ้นงานได้ดี ทำให้เก็บภาพชิ้นงานสแกนที่มีขนาดต่ำกว่า 5 เซนติเมตรได้อย่างง่ายดาย

ตรวจจับสีได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

เมื่อเทียบแหล่งกำเนิดแสงระหว่าง colored lasers กับ infrared light ดูเหมือนว่า infrared light จะดูดแสงได้น้อยกว่าเมื่อตรวจจับวัตถุแบบสี ทำให้ iReal M3 สามารถมอบประสบการณ์การสแกนที่ง่ายและราบรื่นกว่าเป็นอย่างมาก

ประสิทธิภาพสูง

iReal M3 มีอัตราการสแกนสูงถึง 60 fps ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลสแกน 3 มิติคุณภาพสูง ได้อย่างรวดเร็ว

Infrared Parallel Laser เพื่อใช้ในงาน CAD และ 3D Printing

เก็บข้อมูล 3 มิติคุณภาพสูง

Real M3 มีความแม่นยำพื้นฐานสูงถึง 0.1 มิลลิเมตร และมีความแม่นยำเชิงปริมาตรสูงถึง 0.25 มิลลิเมตร/เมตร ทำให้สามารถใช้เพื่อเก็บข้อมูล 3 มิติได้ในหลาย ๆ เหตุการณ์

ปรับตัวได้กับทุกพื้นผิว

สามารถสแกน 3 มิติชิ้นส่วนอุตสาหกรรม, ภายในและภายนอกรถยนต์ รวมถึงการสแกนวัตถุสีดำทึบหรือวัตถุสะท้อนก็ไม่จำเป็นต้องพ่นสเปรย์แป้งก่อนการสแกนอีกต่อไป

ความละเอียดสูง

ด้วยความสามารถในการสแกนที่มีความละเอียดสูงสุดถึง 0.1 มิลลิเมตร ทำให้ iReal M3 สามารถตรวจจับและสร้างภาพสแกน 3 มิติที่มีรายละเอียดสูงและเก็บบริเวณมุมอับหรือขอบของชิ้นงานได้ดี ทำให้เก็บภาพชิ้นงานสแกนที่มีขนาดต่ำกว่า 5 เซนติเมตรได้อย่างง่ายดาย

ตรวจจับสีได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

เมื่อเทียบแหล่งกำเนิดแสงระหว่าง colored lasers กับ infrared light ดูเหมือนว่า infrared light จะดูดแสงได้น้อยกว่าเมื่อตรวจจับวัตถุแบบสี ทำให้ iReal M3 สามารถมอบประสบการณ์การสแกนที่ง่ายและราบรื่นกว่าเป็นอย่างมาก

ประสิทธิภาพสูง

iReal M3 มีอัตราการสแกนสูงถึง 60 fps ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลสแกน 3 มิติคุณภาพสูง ได้อย่างรวดเร็ว

Infrared Parallel Laser เพื่อใช้ในงาน CAD และ 3D Printing

เก็บข้อมูล 3 มิติคุณภาพสูง

Real M3 มีความแม่นยำพื้นฐานสูงถึง 0.1 มิลลิเมตร และมีความแม่นยำเชิงปริมาตรสูงถึง 0.25 มิลลิเมตร/เมตร ทำให้สามารถใช้เพื่อเก็บข้อมูล 3 มิติได้ในหลาย ๆ เหตุการณ์

ปรับตัวได้กับทุกพื้นผิว

สามารถสแกน 3 มิติชิ้นส่วนอุตสาหกรรม, ภายในและภายนอกรถยนต์ รวมถึงการสแกนวัตถุสีดำทึบหรือวัตถุสะท้อนก็ไม่จำเป็นต้องพ่นสเปรย์แป้งก่อนการสแกนอีกต่อไป

ความละเอียดสูง

ด้วยความสามารถในการสแกนที่มีความละเอียดสูงสุดถึง 0.1 มิลลิเมตร ทำให้ iReal M3 สามารถตรวจจับและสร้างภาพสแกน 3 มิติที่มีรายละเอียดสูงและเก็บบริเวณมุมอับหรือขอบของชิ้นงานได้ดี ทำให้เก็บภาพชิ้นงานสแกนที่มีขนาดต่ำกว่า 5 เซนติเมตรได้อย่างง่ายดาย

ตรวจจับสีได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

เมื่อเทียบแหล่งกำเนิดแสงระหว่าง colored lasers กับ infrared light ดูเหมือนว่า infrared light จะดูดแสงได้น้อยกว่าเมื่อตรวจจับวัตถุแบบสี ทำให้ iReal M3 สามารถมอบประสบการณ์การสแกนที่ง่ายและราบรื่นกว่าเป็นอย่างมาก

ประสิทธิภาพสูง

iReal M3 มีอัตราการสแกนสูงถึง 60 fps ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลสแกน 3 มิติคุณภาพสูง ได้อย่างรวดเร็ว

ใช้อินฟราเรด VCSEL Structured-Light สำหรับการสแกนร่างกายมนุษย์ งานศิลปะ
และงานประติมากรรม

มาพร้อมกับอัลกอลิทึมที่ปรับให้เข้ากับการสแกนมนุษย์

✔️ สแกนด้วย “แสงที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า”
✔️ สามารถสแกนผมมนุษย์ได้
✔️ แก้ไขอัตโนมัติในกรณีที่ผู้ถูกสแกนมีการขยับเล็กน้อยระหว่างการสแกน
✔️ สแกนบุคคลในขณะที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย

มาพร้อมกับโหมดการจัดตำแหน่งแบบไฮบริด

ในบางบริเวณของชิ้นงานที่ดูราบเรียบไม่มีลวดลาย ทำให้ไม่สามารถจัดตำแหน่งของชิ้นงานสแกนได้เพราะข้อมูลไม่เพียงพอ ผู้ใช้สามารถติดมาร์คเกอร์บริเวณดังกล่าวเพื่อช่วยในการจัดตำแหน่งของฃิ้นงานบริเวณเหล่านี้

ใช้งานง่ายและครอบคลุมขึ้นกว่าเดิม

สแกนพื้นที่ขนาดใหญ่ : ด้วยมุมมองภาพขนาดใหญ่ (FOV) ที่สูงถึง 580 มิลลิเมตร x 550 มิลลิเมตร ช่วยให้สามารถสแกนวัตถุขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ความลึกของการสแกน : ความลึกของการสแกนสูงสุดถึง 720 มิลลิเมตร ช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างรวบรื่นและง่ายดายยิ่งขึ้น

ไม่จำเป็นต้องติดมาร์คเกอร์

เมื่อชิ้นงานที่ต้องการสแกนมีลวดลวย รูปทรง มากเพียงพอต่อการจัดตำแหน่งผู้ใช้สามารถสแกนชิ้นงานได้เลยทันทีไม่จำเป็นต้องติดมาร์คเกอร์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยลดระยะเวลาและเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน

ปรับตัวให้สามารถสแกนได้ทั้งสีเข้มและสีอ่อน

iReal M3 เป็นเครื่องสแกนที่ถูกพัฒนาให้สามารถสแกนวัตถุที่มีสีสันได้เป็นอย่างดี ด้วยอัลกอริธึมการถอดรหัสเฉพาะของ structured-light และด้วยความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสีต่างๆ ของซอฟต์แวร์ทำให้ข้อมูลสีที่ถูกรวมออกมาถูกต้องโดยอัตโนมัติเมื่อสแกนวัตถุ 3 มิติที่มีสีเข้มและสีอ่อน เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องเครื่องแสกน 3 มิติที่ใช้งานเรียบง่ายและไม่ซับซ้อน

ใช้อินฟราเรด VCSEL Structured-Light สำหรับการสแกนร่างกายมนุษย์ งานศิลปะ และงานประติมากรรม

มาพร้อมกับอัลกอลิทึมที่ปรับให้เข้ากับการสแกนมนุษย์

✔️ สแกนด้วย “แสงที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า”
✔️ สามารถสแกนผมมนุษย์ได้
✔️ แก้ไขอัตโนมัติในกรณีที่ผู้ถูกสแกนมีการขยับเล็กน้อยระหว่างการสแกน
✔️ สแกนบุคคลในขณะที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย

มาพร้อมกับโหมดการจัดตำแหน่งแบบไฮบริด

ในบางบริเวณของชิ้นงานที่ดูราบเรียบไม่มีลวดลาย ทำให้ไม่สามารถจัดตำแหน่งของชิ้นงานสแกนได้เพราะข้อมูลไม่เพียงพอ ผู้ใช้สามารถติดมาร์คเกอร์บริเวณดังกล่าวเพื่อช่วยในการจัดตำแหน่งของฃิ้นงานบริเวณเหล่านี้

ใช้งานง่ายและครอบคลุมขึ้นกว่าเดิม

สแกนพื้นที่ขนาดใหญ่ : ด้วยมุมมองภาพขนาดใหญ่ (FOV) ที่สูงถึง 580 มิลลิเมตร x 550 มิลลิเมตร ช่วยให้สามารถสแกนวัตถุขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ความลึกของการสแกน : ความลึกของการสแกนสูงสุดถึง 720 มิลลิเมตร ช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างรวบรื่นและง่ายดายยิ่งขึ้น

ไม่จำเป็นต้องติดมาร์คเกอร์

เมื่อชิ้นงานที่ต้องการสแกนมีลวดลวย รูปทรง มากเพียงพอต่อการจัดตำแหน่งผู้ใช้สามารถสแกนชิ้นงานได้เลยทันทีไม่จำเป็นต้องติดมาร์คเกอร์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยลดระยะเวลาและเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน

ปรับตัวให้สามารถสแกนได้ทั้งสีเข้มและสีอ่อน

iReal M3 เป็นเครื่องสแกนที่ถูกพัฒนาให้สามารถสแกนวัตถุที่มีสีสันได้เป็นอย่างดี ด้วยอัลกอริธึมการถอดรหัสเฉพาะของ structured-light และด้วยความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสีต่างๆ ของซอฟต์แวร์ทำให้ข้อมูลสีที่ถูกรวมออกมาถูกต้องโดยอัตโนมัติเมื่อสแกนวัตถุ 3 มิติที่มีสีเข้มและสีอ่อน เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องเครื่องแสกน 3 มิติที่ใช้งานเรียบง่ายและไม่ซับซ้อน

ใช้อินฟราเรด VCSEL Structured-Light สำหรับการสแกนร่างกายมนุษย์ งานศิลปะ และงานประติมากรรม

มาพร้อมกับอัลกอลิทึมที่ปรับให้เข้ากับการสแกนมนุษย์

✔️ สแกนด้วย “แสงที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า”
✔️ สามารถสแกนผมมนุษย์ได้
✔️ แก้ไขอัตโนมัติในกรณีที่ผู้ถูกสแกนมีการขยับเล็กน้อยระหว่างการสแกน
✔️ สแกนบุคคลในขณะที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย

มาพร้อมกับโหมดการจัดตำแหน่งแบบไฮบริด

ในบางบริเวณของชิ้นงานที่ดูราบเรียบไม่มีลวดลาย ทำให้ไม่สามารถจัดตำแหน่งของชิ้นงานสแกนได้เพราะข้อมูลไม่เพียงพอ ผู้ใช้สามารถติดมาร์คเกอร์บริเวณดังกล่าวเพื่อช่วยในการจัดตำแหน่งของฃิ้นงานบริเวณเหล่านี้

ใช้งานง่ายและครอบคลุมขึ้นกว่าเดิม

สแกนพื้นที่ขนาดใหญ่ : ด้วยมุมมองภาพขนาดใหญ่ (FOV) ที่สูงถึง 580 มิลลิเมตร x 550 มิลลิเมตร ช่วยให้สามารถสแกนวัตถุขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ความลึกของการสแกน : ความลึกของการสแกนสูงสุดถึง 720 มิลลิเมตร ช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างรวบรื่นและง่ายดายยิ่งขึ้น

ไม่จำเป็นต้องติดมาร์คเกอร์

เมื่อชิ้นงานที่ต้องการสแกนมีลวดลวย รูปทรง มากเพียงพอต่อการจัดตำแหน่งผู้ใช้สามารถสแกนชิ้นงานได้เลยทันทีไม่จำเป็นต้องติดมาร์คเกอร์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยลดระยะเวลาและเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน

ปรับตัวให้สามารถสแกนได้ทั้งสีเข้มและสีอ่อน

iReal M3 เป็นเครื่องสแกนที่ถูกพัฒนาให้สามารถสแกนวัตถุที่มีสีสันได้เป็นอย่างดี ด้วยอัลกอริธึมการถอดรหัสเฉพาะของ structured-light และด้วยความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสีต่างๆ ของซอฟต์แวร์ทำให้ข้อมูลสีที่ถูกรวมออกมาถูกต้องโดยอัตโนมัติเมื่อสแกนวัตถุ 3 มิติที่มีสีเข้มและสีอ่อน เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องเครื่องแสกน 3 มิติที่ใช้งานเรียบง่ายและไม่ซับซ้อน

รายละเอียดข้อมูลทางเทคนิค
iReal M3 Specifications
① Invisible Light Scanning, Hair Scanning, Scanning in Dark Environments, Automatically Remove the Displacements Caused by Movements
* Accuracy: The deviation between the test value and the standard value is obtained by scanning a calibration reference sphere in the marker alignment mode.
*Our company reserves the right to explain and modify the described parameters and pictures in the brochure.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

TEL: 02-899-5770

Line Official: @3dscanners_th