Scantech Kscan20

KSCAN20 3D เป็นเครื่องแสกนสามมิติแบบมืออาชีพที่ใช้งานได้หลากหลายมากและเป็นการระบุศักยภาพใหม่ๆ กับเครื่องแสกนมือถือซึ่งสะดวกต่อการพกพาและการใช้งานที่หน้างาน

KSCAN20 3D ผนวกเทคโนโลยีระดับโลกแนวใหม่คือการแสกนโหมดแสงเลเซอร์คู่รวมถึงเทคโนโลยีโฟโตแกรมเมตรี่

KSCAN20 3D แสกนได้ถึง 650000จุดเอาท์พุท ต่อวินาที โดยแสกนได้ทั้งโหมดแสงสีแดงและแสงสีฟ้าซึ่งมีขอ้ดีที่ต่างกัน เช่นการแสกนแบบเก็บรายละเอียดขั้นสูงสุด ที่ Resolution 10 ไมคร่อน Accuracy 0.020 มม.ได้ ส่วนระบบ Photogrammetry ช่วยขยายพื้นที่การแสกนได้กว้างถึง 2500มม.x3000มม.และได้ accuracy ที่ 0.035 มม.

นอกจากนั้นในการวัดแบบใช้โพรบแตะวัดผนวกการแสกนโดยทำงานกับซอฟต์แวร์ 3D Software ScanViewer ช่วยให้ได้  ข้อมูลเชิงจุด (Digitize Data) ที่มีประโยชน์ในการวัดรูปทรงเรขาคณิตบนชิ้นงาน ในอุตสาหกรรมหลากหลาย

ช่วงการวัดที่กว้างมาก

ตั้งแต่งานชิ้นเล็กๆ เช่นเหรียญหรือแสกนงานขนาดใหญ่เช่นรถยนต์ เนื่องจากมีโหมดแสกนหลายโหมดรองรับ

มีระบบ Photogrammetry

ฝังอยู่ในเครื่องแสกน Volumetric Accuracy ดีได้ถึง 0.035 มม.เป็นประโยชน์ทำให้แสกนงานที่มีขนาดใหญ่มากๆได้

ฟังก์ชั่นโพรบ

ทำให้ระบบทำงานเป็นเหมือนCMMแบบพกพา เสริมการวัดรูปร่างงานที่มีรู  จุดที่แสกนเข้าไม่ถึง รูปทรงเรขาคณิต การตรวจสอบการประกอบชิ้นงานเข้าหากัน

มีแหล่งแสงเลเซอร์สองแบบในเครื่องแสกน

เครื่องเดียวกัน

แสงเลเซอร์สีแดงและสีฟ้าทำให้มีโหมดการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โหมดแสกนด้วยแสงเลเซอร์สีฟ้าช่วยให้แสกนงานรายละเอียดสูงถึงResolution 10 ไมคร่อน

ประสิทธิภาพสูง

KSCANช่วยปรับสภาพการแสกนให้เหมาะสมกับแต่ละงานช่วยลดเวลาการแสกนงาน เวลาการใช้เครื่องแสกนและช่างที่ทำหน้าที่แสกน

Ready To Get Started?

Rebuild our 3D world with the most advanced 3D scanning system available.