KSCAN20

KSCAN20 3D เป็นเครื่องสแกนสามมิติแบบมืออาชีพที่ใช้งานได้หลากหลายมากและเป็นการระบุศักยภาพใหม่ ๆ กับเครื่องสแกนมือถือซึ่งสะดวกต่อการพกพาและการใช้งานที่หน้างาน KSCAN20 3D ผนวกเทคโนโลยีระดับโลกแนวใหม่คือการแสกนโหมดแสงเลเซอร์คู่รวมถึงเทคโนโลยีโฟโตแกรมเมตรี่ KSCAN20 3D แสกนได้ถึง 650000 จุดเอาท์พุท ต่อวินาที โดยสแกนได้ทั้งโหมดแสงสีแดงและแสงสีฟ้าซึ่งมีข้อดีที่ต่างกัน เช่น การสแกนแบบเก็บรายละเอียดขั้นสูงสุด ที่ Resolution 10 ไมครอน Accuracy 0.020 มม.ได้ ส่วนระบบ Photogrammetry ช่วยขยายพื้นที่การสแกนได้กว้างถึง 2500มม. x 3000มม. และได้ accuracy ที่ 0.035 มม. นอกจากนั้นในการวัดแบบใช้โพรบแตะวัดผนวกการสแกนโดยทำงานกับซอฟต์แวร์ 3D Software Scan Viewer ช่วยให้ได้  ข้อมูลเชิงจุด (Digitize Data) ที่มีประโยชน์ในการวัดรูปทรงเรขาคณิตบนชิ้นงาน ในอุตสาหกรรมหลากหลาย

ช่วงการวัดที่กว้างมาก

ตั้งแต่งานชิ้นเล็ก ๆ เช่นเหรียญหรือสแกนงานขนาดใหญ่ เช่น รถยนต์ เนื่องจากมีโหมดสแกนหลายโหมดรองรับ

มีระบบ Photogrammetry

ฝังอยู่ในเครื่องสแกน Volumetric Accuracy ดีได้ถึง 0.035 มม. เป็นประโยชน์ทำให้สแกนงานที่มีขนาดใหญ่มาก ๆ ได้

ฟังก์ชั่นโพรบ

ทำให้ระบบทำงานเป็นเหมือน CMM แบบพกพา เสริมการวัดรูปร่างงานที่มีรู  จุดที่สแกนเข้าไม่ถึง รูปทรงเรขาคณิต การตรวจสอบการประกอบชิ้นงานเข้าหากัน

มีแหล่งแสงเลเซอร์สองแบบในเครื่องสแกนเครื่องเดียวกัน

แสงเลเซอร์สีแดงและสีฟ้าทำให้มีโหมดการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โหมดสแกนด้วยแสงเลเซอร์สีฟ้าช่วยให้สแกนงานรายละเอียดสูงถึง Resolution 10 ไมครอน

ประสิทธิภาพสูง

KSCAN ช่วยปรับสภาพการสแกนให้เหมาะสมกับแต่ละงานช่วยลดเวลาการสแกนงาน เวลาการใช้เครื่องสแกนและช่างที่ทำหน้าที่สแกน

Ready To Get Started?

Rebuild our 3D world with the most advanced 3D scanning system available.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

TEL: 02-899-5770

Line Official: @3dscanners_th