Artec Eva

Artec Eva

คุณลักษณะโดยทั่วไป

 • กล้อง 3 ตัว (3 มิติ)
 • แหล่งกำเนิดแสง คือ หลอดไฟแฟลช (light bulb) ไม่เป็นอันตราย
 • มีความสามารถในการจับพื้นผิวและสี (Texture and Color)
 • ความคมชัดแบบสามมิติ (3D Resolution) ไม่น้อยกว่า 0.5 มม.
 • ความละเอียดแบบสามมิติ (3D Accuracy) ไม่น้อยกว่า 0.1 มม
 • ระยะการทำงานระหว่างชิ้นงานกับตัวเครื่อง : 0.4 เมตร – 1 เมตร
 • ความเร็วชัตเตอร์: 0.0002 วินาที
 • สามารถ Export ไฟล์ได้หลากหลาย เช่น STL, OBJ,
  PLY, WRL, AOP, ASCII, PTX, E57 สามารถ Import
  ไปยังซอฟต์แวร์CAD, CAM อื่นๆได้ทันที
 • น้ำหนักตัวเครื่องสแกนเพียง 850 กรัมเท่านั้น
 • อัตราการกินไฟ: 12โวลต์, 48วัตต์

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ