In-Foot 3D Scanner

In-Foot 3D Scanner เป็นเครื่องสแกนสามมิติที่ผลิตมาเพื่อสแกนและตรวจวัดขนาดของเท้าของมนุษย์โดยเฉพาะ ตัวเครื่องทำงานโดยกล้องสแกนจำนวน 8 ตัว คู่กับแสงเลเซอร์สีแดง ซึ่งใช่เวลาเพียง2วินาทีในการสแกน หลังจากนั้นไฟล์สแกนจะถูกส่งเข้าโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้สามารถเห็นไฟล์สแกนในรูปแบบ3มิติได้ทันที

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลิงค์