การตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของ EINSTAR
ในงานสแกน BUMPER รถยนต์

Home / Article / การตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของ EINSTAR ในงานสแกน BUMPER รถยนต์

เครื่องสแกน EINSTAR

ทางบจก.สแกนเนอร์ส สามมิติ ได้ทำการทดลองใช้เครื่องสแกนสามมิติ รุ่น Einstar โดยในครั้งนี้ เราได้ทำการสแกน Bumper (กันชน) เพื่อทดสอบการใช้งาน และตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของ EINSTAR รวมไปถึงความแม่นยำของเครื่องสแกน
โดยปกติแล้วนั้นเครื่องสแกนสามมิติรุ่น Einstar สามารถสแกนได้ทั้งวัตถุ และบุคคล และค่าความคลาดเคลื่อนจะอยู่ที่ 200 ไมครอนโดยประมาณ ทั้งนี้ วัตถุที่นำมาสแกนจะต้องมีขนาดไม่ใหญ่เกิน 1000 มิลลิเมตร หรือขนาด 1 เมตรนั่นเอง เพราะเมื่อวัตถุใหญ่ขึ้น จะทำให้ค่าความคลาดเคลื่อนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

โดยขั้นตอนในการทดสอบนั้น เราจะเริ่มจากการวัดขนาดจริงของชิ้นงานในแต่ละด้านก่อน เมื่อทราบถึงขนาดที่ชัดเจนแล้ว จึงจะทำการทดสอบเครื่องสแกนต่อไป แต่ละด้านมีความยาวดังนี้ 1) 180 มิลลิเมตร 2) 1051 มิลลิเมตร และ 3) 453 มิลลิเมตร เรียงลำดับตามภาพด้านล่าง

จุดที่ 1

จุดที่ 2

จุดที่ 3

ต่อมาเราจะเริ่มขั้นตอนการสแกนชิ้นงานในโปรแกรม สามารถเชื่อมต่อและใช้งานได้ตามคู่มือ หรือตามที่โปรแกรมแนะนำได้ จากนั้นทำการสแกนวัตถุจนแล้วเสร็จ ปรับแต่งส่วนที่ตกหล่นตามที่ต้องการ จากนั้นทำการวัดระยะเดียวกัน ที่ได้ทำการวัดจริงก่อนหน้านี้ จากจุดที่ 1 ไปยังจุดที่ 2
จากการวัดในโปรแกรมจะเห็นได้ว่า จุดที่ 1 วัดได้ 180.20 มิลลิเมตร, จุดที่ 2 วัดได้ 1036.0 มิลลิเมตร, และจุดที่ 3 วัดได้ 455.30 มิลลิเมตร เรียงตามลำดับภาพด้านล่าง

จุดที่ 1

จุดที่ 2

จุดที่ 3

เมื่อเราทำการทดสอบเสร็จแล้ว ให้ทำการเปรียบเทียบระยะจริง กับระยะที่วัดได้ในโปรแกรม เพื่อดูค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น โดยค่าความคลาดเคลื่อนมีค่าดังนี้
จุดที่ 1 วัดจริงได้ 180.0 มิลลิเมตร วัดในโปรแกรมได้ 180.2 มิลลิเมตร ค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ 0.2 มิลลิเมตร
จุดที่ 2 วัดจริงได้ 1051 มิลลิเมตร วัดในโปรแกรมได้ 1036 มิลลิเมตร ค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ 15 มิลลิเมตร
จุดที่ 3 วัดจริงได้ 453.0 มิลลิเมตร วัดในโปรแกรมได้ 455.30 มิลลิเมตร ค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ 2.3 มิลลิเมตร

จากการทดสอบข้างต้น จะเห็นได้ว่า ระยะวัตถุที่มีค่าไม่เกิน 1000 มิลลิเมตร จะมีค่าความคลาดเคลื่อนที่ค่อนข้างน้อย หรือแทบไม่มีเลย ส่วนระยะที่มีค่ามากกว่า จะเกิดค่าความคลาดเคลื่อนขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่นำมาสแกน และการใช้มาร์กเกอร์ติดตามวัตถุด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจเครื่องสแกน Einstar

บจก.สแกนเนอร์สสามมิติ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องสแกนสามมิติในประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 20 ปี บริษัทฯ มีวิศวกรและทีมงานผู้เชี่ยวชาญสามารถให้คำปรึกษาในการเลือกซื้อเครื่องสแกน ที่เหมาะสมต่อการใช้งานของลูกค้าแต่ละท่าน อีกทั้งยังให้คำแนะนำและจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ออกแบบที่รองรับกับงานสแกน ทั้ง CAD/CAM/CAE รวมถึงให้บริการรับจ้างสแกนในและนอกสถานที่ และรับออกแบบไฟล์สามมิติ และกัดงาน CNC แบบครบวงจร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Sorasakon
Sorasakon

3DS Content Writer.

Share

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
WhatsApp

บทความที่น่าสนใจ