เครื่องสแกน 3 มิติ KSCAN-Magic
ถูกใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านอุตสาหกรรมการบิน

Home / Article / เครื่องสแกน 3 มิติ KSCAN-Magic ถูกใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านอุตสาหกรรมการบิน

KSCAN Magic solutions-for-aviation-industry
(เพิ่มประสิทธิภาพการบินด้วยการนำเครื่องสแกน 3 มิติเข้ามาประยุกต์ใช้)

รู้หรือไม่ KSCAN-Magic เครื่องสแกน 3 มิติแบบพกพาถูกนำมาประยุกต์ใช้ด้านอุตสาหกรรมการบินได้อย่างหลากหลายอาทิ วัดเพื่อการตรวจสอบความแม่นยำ, ตรวจสอบคุณภาพเครื่องบิน, บำรุงรักษาเครื่องบิน, ซ่อมแซมเครื่องบิน, เก็บข้อมูล 3 มิติของเครื่องบินและใช้พัฒนาการออกแบบเครื่องบิน !!

KSCAN-Magic ช่วยในด้านการออกแบบและพัฒนาเครื่องบินอย่างไร ?

การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องบินเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก เพราะการปรับเปลี่ยนแบบหรือรูปลักษณ์เพียงเล็กน้อยอาจส่งผลกระทบขนาดใหญ่ต่ออากาศพลศาสตร์ (Aerodynamics) โดยรวมของเครื่อง ทำให้การพัฒนาเครื่องบินในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่การลดข้อผิดพลาดจากการตรวจพบเมื่อทำการบินทดสอบ มากกว่าการพัฒนารูปทรงของเครื่องบิน และเพื่อตอบสนองความต้องการต่อวิธีออกแบบที่เปลี่ยนไปนี้ ทำให้ผู้ออกแบบเครื่องบินจำนวนมากต้องออกแบบเครื่องบินรุ่นใหม่ โดยอ้างอิงจากรุ่นดั้งเดิมแต่เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องบินขึ้นด้วย วิธีการวิเคราะห์เชิงอากาศพลศาสตร์ (Aerodynamics) และการใช้วิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineer)

Scanning Data
(ไฟล์สแกนจากเครื่องสแกน 3 มิติ รุ่น KScan Magic)

แต่ปัญหาหลักของการพัฒนาการออกแบบโดยอ้างอิงจากแบบเดิมคือเทคโนโลยีการวัดแบบแมนนวล (ใช้มนุษย์วัด) ในปัจจุบันยังให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำไม่เพียงพอ, ต้องการพื้นที่ในการวัดและใช้ระยะเวลานานในการวัด รวมถึงการพัฒนาการออกแบบเครื่องบินส่วนมากในขั้นตอนการวิเคราะห์และพัฒนาการออกแบบจำเป็นต้องใช้ชิ้นส่วนประกอบที่มีความแม่นยำสูงในการทำ ซึ่งหมายความว่าการวัดแบบเดิมที่ใช้มนุษย์นั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลยถ้าหากจะนำมาใช้ในการพัฒนาการออกแบบเครื่องบิน

KSCAN Magic From Scantech
(KScan Magic)

จากข้อจำกัดทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนไม่เป็นปัญหาเมื่อใช้เครื่องสแกน 3 มิติแบบพกพา KSCAN-Magic ที่มีระบบ Photogrammetry ในตัว ซึ่งสามารถเปิดใช้งานการสแกนวัตถุขนาดใหญ่ด้วยความแม่นยำสูงสุดถึง 0.020 มิลลิเมตร และแสดงผลการวัดเป็นข้อมูล 3 มิติโดยละเอียดและแม่นยำ อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปต่อยอดเป็นการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องบิน, ประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการออกแบบการผลิต, ขั้นตอนการประกอบ หรือขั้นตอนการบำรุงรักษาได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

Photogrammetry ช่วยในด้านการบำรุงรักษาและการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นขณะบิน

การเดินทางทางอากาศนับเป็นรูปแบบการเดินทางไกลที่ปลอดภัยที่สุด อีกทั้งยังใช้มาตรฐานสากลที่เข้มงวดกำหนดโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงในการเดินทางทางอากาศ ทำให้เครื่องบินทุกลำเมื่อใช้งานถึงระยะเวลาที่กำหนดต้องนำมาตรวจวัดบำรุงรักษา ซ่อมแซม และ Maintenance Repair Operation ( MRO ) เพื่อให้มีความพร้อมของเครื่องอยู่อย่างสม่ำเสมอ โดยทุก ๆ สายการบิน จำเป็นต้องทำตามกฎระเบียบสากลนี้

แต่ในขั้นตอนการตรวจสอบยิ่งใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบคุณภาพและบำรุงรักษาเครื่องบินนาน ก็ยิ่งจะสูญเสียรายได้จากการลดเที่ยวบินไปเรื่อย ๆ แต่ด้วยประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในแง่ของความแม่นยำและความรวดเร็ว สามารถพกพาได้สะดวกในทุก ๆ ที่ ของเทคโนโลยีการสแกน 3 มิติอย่าง K-Scan Magic สามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้เป็นอย่างดี อาทิเช่น

1. KSCAN-Magic สามารถช่วยตรวจสอบคุณภาพของ Aircraft Wing

(การสแกนเก็บข้อมูลด้วยเครื่องสแกนรุ่น KScan Magic)

เมื่อเครื่องบินขึ้นสู่ท้องฟ้าบริเวณปีกจะอยู่ภายใต้ภาระทางอากาศพลศาสตร์ ทำให้ปีกอาจเกิดการผิดรูปขณะบิน ซึ่งการผิดรูปเพียงเล็กน้อยสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพแอโรไดนามิก ( Aerodynamic ) ของเครื่อง และความผิดพลาดนี้ไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยตาเปล่า ทำให้เครื่องบินจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดเมื่อใช้งานอยู่บนอากาศถึงระยะเวลาที่กำหนด

ด้วยเครื่องสแกน 3 มิติ ทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบการเสียรูปที่อาจเกิดขึ้นบริเวณปีกเครื่องบินได้ เพราะเครื่องสแกนสามารถหาตำแหน่งที่เกิดความเสียหายได้อย่างง่ายด้วยระบบ Photogrammetry และบันทึกเป็นข้อมูล 3 มิติด้วยเครื่องสแกน 3 มิติ KSCAN-Magic เมื่อทำการวัดด้วยเครื่องสแกนเสร็จสิ้น ผู้ใช้ก็จะสามารถเปรียบเทียบผลการวัดเครื่องบินที่ได้กับโมเดล CAD ของเครื่องบินที่มีอยู่ เพื่อระบุบริเวณที่เกิดการผิดรูปได้

2. สแกนหาจุดผิดปกติ เพื่อบำรุงรักษาบริเวณปากทางเข้าเครื่องยนต์ด้วย KSCAN-Magic

inspection-of-an-engine-inlet-lip
(สแกนเก็บข้อมูล 3 มิติของชิ้นส่วนเครื่องบิน เพื่อการต่อเติม หรือซ่อมแซม)

การเกิดฟ้าผ่าและนกชนเครื่องบินเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยกับเครื่องบิน ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้อาจทำให้ลำตัวเครื่องบินและชิ้นส่วนต่าง ๆ เช่น ปากทางเข้าเครื่องยนต์เกิดการผิดรูป ทำให้การตรวจสอบและบำรุงรักษาเมื่อถึงเวลาที่กำหนดเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อรักษาคุณภาพของการบินให้ปลอดภัยและช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

โดยทั่วไปการตรวจสอบรอยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนตัวเครื่องจำเป็นต้องทำด้วยตามนุษย์และเครื่องมือวัดแบบแมนนวล ซึ่งใช้กำลังคนและเวลานานในการตรวจหาบริเวณที่ผิดปกติ แต่ด้วยระบบ Photogrammetry ของเครื่องสแกน 3 มิติ KSCAN-Magic ช่วยให้บริษัทที่ทำงานด้านบำรุงรักษา ได้รับข้อมูล 3 มิติที่แม่นยำของความเสียหายที่เกิดขึ้นบริเวณปากทางเข้าเครื่องยนต์และสามารถระบุพื้นที่ที่เกิดการเสียรูปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลเหล่านี้สามารถช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นและสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการการบำรุงรักษาเครื่องบินได้เป็นอย่างดี

3. ลดระยะเวลาการหยุดทำงานของเครื่องบินลง

การบำรุงรักษาเครื่องบิน ยิ่งกินเวลานานเท่าไหร ก็ยิ่งสูญเสียเม็ดเงินมากเท่านั้นการมีเครื่องสแกน 3 มิติอย่าง KSCAN-Magic สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานลดระยะเวลาการบำรุงรักษาเครื่องบินลง เพราะ KSCAN-Magic มีความเร็วในการแสกนสูงสามารถนำมาใช้แก้ปัญหานี้ได้เป็นอย่างดี

Scanning File by KSCAN Magic
(ไฟล์สแกนปีกเครื่องบิน)

4. ไฟล์สแกน 3 มิติที่ได้จากการสแกนของ KSCAN-Magic สามารถนำมาวิเคราะห์ต่อได้

โครงสร้างของแต่ละชิ้นส่วนของเครื่องบินจะถูกสแกนและสร้างเป็นข้อมูล 3 มิติ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปยังซอฟต์แวร์เขียนแบบเพื่อสร้างแบบจำลอง CAD ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (Computational Fluid Dynamics) ต่อไป

โดย CFD หรือ การวิเคราะห์พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (Computational Fluid Dynamics) จะใช้ช่วยในการวิเคราะห์เบื้องต้น ซึ่งสามารถใช้เพื่อทดสอบได้ โดยการกำหนดค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ การทดสอบนี้สามารถลดต้นทุนการออกแบบได้เพราะข้อมูลเหล่านี้สามารถใช้วัดและตรวจสอบการเสียรูปของโครงสร้างได้ แม้จะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยในระหว่างการทดสอบการบิน มากไปกว่านั้นข้อมูลจากการทดสอบสามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบเครื่องบินในครั้งถัด ๆ ไปให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นได้อีกด้วย

(วีดีโอแสดงการใช้งาน KSCAN-Magic กับเครื่องบิน)

จากข้อมูลข้างต้นเป็นแค่ความสามารถเบื้องต้นของเครื่องสแกน 3 มิติเพียงเท่านั้น เพราะเครื่องสแกน 3 มิติยังสามารถนำไปประยุกต์ได้อีกมากมายในอุตสาหกรรมการบินได้อีก อาทิ ใช้ตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องบินที่ผลิต, ใช้สร้างโมเดล 3 มิติของชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อใช้ในการการประกอบเสมือนจริง, ใช้แสดงแบบจำลองทางกายภาพเสมือนจริง, ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบ, ใช้ช่วยระบุข้อผิดพลาดในการประกอบที่อาจเกิดขึ้น, ใช้แก้ไขแบบจำลองการออกแบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นต้น

สำหรับผู้ที่สนใจเครื่องสแกน KSCAN Magic

บจก.สแกนเนอร์สสามมิติ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องสแกนสามมิติในประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 20 ปี บริษัทฯ มีวิศวกรและทีมงานผู้เชี่ยวชาญสามารถให้คำปรึกษาในการเลือกซื้อเครื่องสแกน ที่เหมาะสมต่อการใช้งานของลูกค้าแต่ละท่าน อีกทั้งยังให้คำแนะนำและจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ออกแบบที่รองรับกับงานสแกน ทั้ง CAD/CAM/CAE รวมถึงให้บริการรับจ้างสแกนในและนอกสถานที่ และรับออกแบบไฟล์สามมิติ และกัดงาน CNC แบบครบวงจร

แหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพ :

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Sorasakon
Sorasakon

3DS Content Writer.

Share

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
WhatsApp

บทความที่น่าสนใจ